Parallell kontorbygg Oslo – BREEAM Excellent og WELL Gold

Foto: Skanska

Kontorbygget på Løren har medarbeidernes trivsel og velvære i fokus. Kombinert med gjennomtenkte løsninger og gode lysforhold byr Parallell på et bedre og friskere arbeidsmiljø.

Bygget ble miljøsertifisert til det nest høyeste nivå av BREEAM-NOR og er Well Core Gold sertifisert, en sertifisering der arbeidstakernes helse og velvære skal stå i fokus. Ved å sertifisere bygget, sikrer man at disse kvalitetene kommer på plass, sier prosjektsjef i Skanska, Karin Synnøve Lund til Grønn Byggallianse.

Greenbuilt deler informasjon om helse- og miljøsertifiserte bygg fra aktører med anerkjent miljøsertifisering.

Byggherre for prosjektet var Skanska CDN AS, med Skanska Norge AS som totalentreprenør og er tegnet av Arcasa arkitekter AS som også har hatt reguleringen på denne delen av Løren. Den 3,5 mål store tomta som det nesten 20.000 kvadratmeter store bygget er plassert på, utgjorde tidligere parkeringsplassen til OBS!

− Dette er det siste byggetrinnet i den reguleringen vi har gjort, som strekker seg fra boligprosjektet Brødfabrikken ned til rundkjøringen i Økernveien, forteller Anne Cathrine Lund i Arcasa arkitekter til Bygg.no

I 2022 kjøpte Recreate bygget for 750 millioner kroner av Skanska.

Helse, velvære og miljøtiltak

Bygget stimulgerer for eksempel til kontakt, aktivitet og opplevelser, det har gode lysforhold, godt inneklima, lave driftskostnader og er bygget for å være robust og fleksibelt. Skanska har også lagt vekt på luftkvaliteten i bygget. Robusthet og fleksibilitet har vært viktige prinsipper for arbeidet med inneklima. Eksempelvis har Skanska generelt valgt mye naturmaterialer, som stort sett ull i alle møbler, for å unngå emisjoner.

— Både materialene vi tar inn i bygget, møbler i fellesarealene og økt kvalitet på luftinntak påvirker inneklimaet, sier prosjektleder Lund.

Parallell er bygget for å oppnå BREEAM-NOR Excellent som er nest høyeste nivå av den internasjonalt anerkjente miljøsertifisering for bygg.

WELL er et ytelsesbasert system med en internasjonal sertifiseringsordning der man kan måle og overvåke funksjoner i et bygd miljø som påvirker arbeidstakernes helse og velvære. Det er rekke grunnkriterier: luft, vann, næring, lys, bevegelse, komfort og mental helse. Dermed stilles det naturlig nok strenge krav til utforming og materialbruk.

Skanska har lenge kjørt en Well-sertifisering på flere av byggene sine i Sverige og Sentral-Europa, og ønsket nå å kunne tilby denne helsesertifisering her i landet også.

Korte fakta om Parallell

Sted: Lørenveien 73, Oslo, Type bygg: Næringsbygg, Sertifisering helse- og velvære: WELL Gold, Sertifisering miljø: BREEAM Excellent

Bruttoareal: 19.979 kvm, Kontraktssum eks.mva: 419 millioner kroner

Leverandører med anerkjent miljøsertifisering

Byggherre og byggeier (til 2023): Skanska

Byggeier (2023): Recreate

ARK: Arcasa Arkitekter (kjøpt av Sweco i 2023)

RIG: Rambøll Norge

RIM: Sweco Norge

RIV: Bravida

Lett-tak systemer

Hesselberg Tak (Isola)

BREEAM tema: ledelse og prosess i Parallell

Bred kompetanse i konsernet og støtte fra ledelsen på å prøve noe nytt har vært suksesskriterier. Skanska Teknikk sin kunnskap om BREEAM, nysgjerrighet og ønske om å løse nye utfordringer har gjort at WELL ble lettere å innføre.

Prosjektleder Lund løfter frem menneskene i prosjektet som nøkkelen til suksess, og forteller at de er stolte over kulturen under byggeperioden.

— Vi har hatt stort fokus på trivsel og helsen til alle på hele plassen. Fra underentreprenører, konsulenter, Skanska Norge og oss som byggherre, forteller prosjektlederen.

− Alt som er nytt trenger man litt tid på å få i system. Men vi fikk god hjelp av Skanska Teknikk som sitter på enorm kompetanse innen BREEAM. Vi fikk satt det i tilsvarende system, og fikk «ufarliggjort» det overfor rådgiverne våre og oss selv. Mye av erfaringen har vi allerede i våre programmer, siden vi har god erfaring på hva som trengs for å skape gode kontormiljøer. Dermed ble det ikke så mange endringer og så kostbart, sier Karin Lund.

− En utfordring var logistikken inn til prosjektet. Både Veidekke, Betonmast og Vedal har prosjekter i full drift i nærområdet. Alle kjører opp Lørenveien der det også skulle graves og legges teknisk infrastruktur. I tillegg har jo mange allerede flyttet inn i boligene rundt oss. Men dette har fungert. Mye takket være et svært godt samarbeid med de andre entreprenørene der vi har kunnet legge opp til en koordinering av aktivitetene, sier Hesselroth.

Logistikk og flyt gjaldt også når det gjaldt å få til en effektiv produksjon på selve byggeplassen. Kun kjelleren er plasstøpt, resten er prefabrikkerte betongelementer. Fra plan 3 og oppover består fasaden av elementer. – Selv om de tilsynelatende ser like ut, har de svært mange varierte utforminger. Da ble det også en kabal å få dem fraktet inn til rett tid og heist opp på rett sted i riktig rekkefølge. Men god planlegging var det som skulle til, understreker Hesselroth

Under monteringen av råbygget var det to hendelser der to betongelementer falt ned. Heldigvis ble ingen skadet.

− Vi stoppet umiddelbart produksjonen og satte i gang en gransking. Men hell i uhell ble det en suksesshistorie, siden vi gjorde en grundig analyse av hendelsene, satte i gang tiltak og kunne løfte hele organisasjon raskt, effektivt og trygt. Som et resultat valgte vi å jobbe i to skift. Vi monterte fasader fra kl. 05 til kl. 13. Så hadde vi en time med krantid, før prefabmontasje fortsatte på ettermiddagen. Da fikk vi til en fantastisk produksjon, forteller Hesselroth.

BREEAM: Materialer og ressurser, helse og innemiljø i Parallell

— Både materialene vi tar inn i bygget, møbler i fellesarealene og økt kvalitet på luftinntak påvirker inneklimaet, sier prosjektleder Lund.

— Bygget har elementfasade som har gitt effektiv materialbruk. Det at man også har hatt fokus på tett bygg tidlig for å unngå at materialer blir fuktige og må byttes ut, har vært viktig for å redusere avfall. Lekkasjetallet er bedre enn krav til passivhus. Sammen med energismart styring av ventilasjon og lys, har bygget lavt energibehov. Det er også verdt å nevne vår Deep Green Cooling-løsning. Vi borer ned til 300 m for å utnytte de stabile temperaturene i grunnfjellet til kjøling, som er noe av det mest energikrevende i kontorbygg, forteller Lund.’

Gode bygg har lang levetid, noe som også er målet for Skanska CDN sitt konsept for kontorbygg – fleksibilitet og robusthet.

— Vi har hele tiden hatt fokus på at man skal ha et teknisk grid som gjør bygget mest mulig fleksibelt for fremtidige ombygginger som man vet kommer på sikt, ved for eksempel bytte av leietaker for et lokale. Det at vi har kun lyse arealer og at hele kontorflaten er innenfor dagslyskravene tilfører også lokalene en unik fleksibilitet, sier Lund.

Fleksible og robuste bygg sparer både store kostnader for fremtiden og for miljø med varige materialer. Byggevarer er avgjørende for  bærekraftig utvikling. Vitenskapelige kilder.

BREEAM tema: Arealer og landskap i Parallell

Lund trekker også frem at de har gjort lite sprengningsarbeider i prosjektet, noe som har resultert i relativt få parkeringsplasser.

— Ved å våge å ha få parkeringsplasser istedenfor å makse antallet og sprenge mye mer, har vi spart mye CO2-utslipp og bidratt til renere luft, sier prosjektsjefen.

Skanska har også tatt valg for at bygget skal gi lave miljøbelastninger i oppføring og i driftsfasen.

BREEAM tema: Transport i Parallell

Skanska vektlagt tilgjengelighet til bygget. Parallell ligger tett inntil sykkelveier og kollektivtknutepunktet Økern, og har innendørs sykkelparkeringer og garderobeanlegg for ivrige syklister og joggere.

— Ved å våge å ha få parkeringsplasser istedenfor å makse antallet og sprenge mye mer, har vi spart mye CO2-utslipp og bidratt til renere luft, sier prosjektsjefen.

Om sertifiseringene BREEAM og WELL

BREEAM-NOR har fem ulike nivåer for å oppnå helse- og miljøkrav utover myndighetsstand: Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding (innovasjon).

Byggherre må oppnå poeng fra ni tema og innovasjon:

  1. Ledelse (MAN)
  2. Energi (ENE)
  3. Helse- og innemiljø (HEA),
  4. Materialer (MAT),
  5. Transport (TRA)
  6. Landskap og økolog (LAN),
  7. Forurensning (POL),
  8. Vann (WAT)
  9. Avfall (WST)
  10. Innovasjon

Greenbuilt vil øke nødvendig kunnskap ved å dele informasjon om høyeste nivåer av BREEAM, LEED, DGNB, Svanemerket og Futurebuilt prosjekter. Vil du på befaring kan du finne prosjektene i vår turguide her

Vil du dele deres bidrag om ett eller flere tema i en mal her og vi publiserer med glede:
https://www.greenbuilt.no/mal-synliggjor-miljodokumentert-prosjekt-digitalt/

For å sikre troverdighet forhåndskvalifiserer vi gjesteskribenter med anerkjent helse- og miljøsertifisering.