GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Nye klimakrav til materialer i byggteknisk forskrift koster ikke mer

Foto: Steni fasadeplater har troverdig bærekraft dokumentasjon.

Klimakravene til materialer i den byggtekniske forskriften styrker byggenæringen og bærekraft.

av Vikki Johansen

Nylig inviterte Direktoratet for byggkvalitet til et innspillsmøte om mulige klimagasskrav i bygningsregelverket, inkludert TEK17. Dette initiativet blir positivt mottatt da det adresserer etterspørselen i næringen etter reduksjon av klimagassutslipp fra materialer. Det er flere grunner til dette, hevder Grønn Byggallianse:

For det første trenger næringen forutsigbarhet for å kunne investere i grønne materialer og bygg. Lovkrav om maksimalt klimagassutslipp fra materialer vil gi nødvendig sikkerhet for slike investeringer og fremme etterspørselen etter lavutslippsprodukter og -bygg.

For det andre vil slike krav øke konkurransedyktigheten til norske bedrifter internasjonalt, da etterspørselen etter lavkarbonprodukter og -teknologi øker både nasjonalt og globalt.

Til slutt er det nødvendig for å oppnå tilstrekkelige klimakutt. Etterspørselen etter lavutslippsmaterialer og -teknologi vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra bygg og infrastruktur, noe som blir stadig viktigere med tanke på nye krav til bærekraftsrapportering.

For å oppnå målene trenger vi skalering av bruken av lavutslippsmaterialer. Initiativer som FutureBuilt-prosjektene har vist vei og demonstrert at det er mulig å oppnå betydelige utslippskutt uten store ekstrakostnader. Enkelte tror fortsatt at det er dyrt å bygge med lavutslippsmaterialer, men veiledere utgitt av relevante organisasjoner viser at dette ikke nødvendigvis er tilfelle.

Derfor er det på høy tid å innføre krav om klimakutt fra materialer i byggteknisk forskrift. Et minimumskrav på 20% reduksjon av klimagassutslipp fra materialbruk i forhold til en referanseverdi i TEK17 bør vurderes og anbefales av Grønn Byggallianse. Vi har allerede et tilstrekkelig faktagrunnlag for å sette slike referanseverdier.

Avslutningsvis er det også nødvendig med økt kontroll av miljødokumentasjonen, som bør likestilles med kravene til årsregnskap, og i tråd med prinsippene for Environmental Social Governance (ESG). Dessverre har flere anerkjente aktører oppdaget alvorlige feil i miljødokumentasjonen som er spesielt knyttet til klimagassberegninger for byggevarer. Det er avgjørende at slike feil og mangler blir adressert og forbedret med økt kontroll av dokumentasjonen for å sikre bærekraftig og nøyaktig informasjon i bransjen.

Les Alvorlige feil med Environmental Product Declaration skader seriøse aktører, miljø og klima.

Les Futurebuilt kvalitetskriterier

Alle bygninger, byggevarer og ressurser Greenbuilt.no viser har troverdig helse- og miljødokumentasjon.

Purmo radiatorer valgt til Nordens høyeste kontorbygg som er LEED og WELL sertifisert.

35 år gamle fasadeplater fra Steni gir nytt liv til 50-talls bygg. 

Glasopor lettfyllingsmateriale til grunn er valgt til The Plus møbelfabrikk og flere andre BREEAM prosjekter for å oppnå høye miljøkrav

Finn flere ESG bygninger, byggevarer og ressurser i nedtrekksmenyer øverst på denne siden.

City Gate Gøteborg LEED Silver og WELL sertifisert. Interiør foto

Foto: Purmo radiatorer til City Gate Gøteborg med bærekraft sertifiseringer.