ESG analytikere: Grønne bygg koster ikke mer. Hvorfor skalerer det ikke?

Grønne bygg får mye oppmerksomhet, men lever de opp til hypen? Ja, mener Nordeas Environmental Social Governance-analytiker Martin Zistler og forklarer hvorfor grønne bygg er fremtiden.

Foto:  Greenbuilt Dialogkonferanse – Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. 

– Vi har ikke lykkes før vi slutter å snakke om bygninger som grønne, når det har blitt den vanlige måten å bygge på, sier Zistler (1)

Bærekraft og mer ressurseffektive løsninger er en av de vesentlige trendene for byggenæringen i 2024 viser Autodesk intervjuer (2).

Likevel skalerer det ikke som man skulle tro. Hva kan årsaken være og hvordan kan problemet løses?

Miljøtiltak og innovasjon er ikke dyrere

Grønn Byggallianse som ivaretar BREEAM-NOR sertifiseringen i Norge (3) og Svanemerket bygging (4) viser stadig at det ikke nødvendigvis er dyrere med verken miljøtiltak, innovasjon (3 ) eller miljøsertifisering snarere tvert om fordi byggeprosessen oftest er mer effektiv.

Byggefasen inkludert forfasene står for kun 1/3 av byggekostnaden i et bygg sin antatte levetid 60 år med vedlikehold og reparasjoner (5) men prioriteres i liten grad.

Strategisk samarbeid med byggherre, entreprenør og underentreprenør er suksesskritierer, men prioriteres ofte ikke fra tidligfase i den mest normale totalentreprise i Norge, viser NTNU masteroppgave (6).

Materialer ukjent ESG faktor

Materialer står for omkring 70% av fotavtrykket i byggenæringen og klimatiltak med materialer koster ikke nødvendigvis mer, skriver byggalliansen og byarkitekt. (3) Importerte varer står for over 60% av fotavtrykket til forbrukere og klimapartnere.  Feil målemetode må korrigeres  og dobbel vesentlighet blir del av EU-taksonomien (scope 3 og 4).

Thermopanel plan rosa

Foto: Thermopanel Purmo har ISO14001 sertifisering og EPD levert til bygg med høye bærekraft ambisjoner.

Kompetansegap mellom bærekraftige jobber og tiltak

Studier viser et kompetansegap mellom bærekraftige jobber og bærekraftige tiltak. Mangel på kunnskap hindrer bærekraftige bygg, hevder byarkitekt. (7)

Bærekraftig utvikling blir trukket fram som en viktig del av verdigrunnlaget, fagområder og som et tverrfaglig tema for barnehager og skoler. Likevel viser forskning at undervisning knyttet til bærekraftig utvikling er lite utbredt, fragmentert og sterkt læreravhengig (Sinnes & Jegstad 2011, Borg mfl. 2012;2014, Sinnes 2015). (8).

En studie fra McKinsey i 2018 viser at aktørene i byggenæringen oftest forholder seg til kjente og lokale materialer. Byggenæringen utmerker seg ekstremt med større globale konstellasjoner i byggematerialer, særlig for betong. Kun 20% av selskapene står for hele 90% av profitten.  (9) Det er uheldig for samfunnsøkonomien med for stor økonomisk makt på få hender viste «kaptialismens far» Adam Smith. (10).

En studie i nabolag viste at det som gjorde signifikant forskjell for energisparingstiltak var at naboen klarte det fremfor at de sparte penger og at barna deres kunne få en bedre fremtid. Konkurranse kan dermed være en sterk drivkraft. Som vist av Bertrand et al. (2010) innenfor forbrukerøkonomi, kan nøye utformede psykologiske signaler ha effekter på etterspørselen som er sammenlignbare med store endringer i priser (11).

Glasopor levert til The Plus

Foto: Glasopor lettfyllingsmateriale til grunn levert til The Plus BREEAM Outstanding prosjekt.

Massiv kommunikasjon i samarbeid for ESG skalering

Kommunikasjon bør bli del av ESG strategi og planlegging hevder Lis Anderson en PR-byråsjef med over 20 års erfaring i kommunikasjonsbransjen til Forbes (12).

For å nå målene i tide og for å skalere ved å vise at andre klarer det, trenger vi massiv og intens kommunikasjon. Med dette mener vi at BREEAM, Svanemerket og tilsvarende sertifiseringer for byggevarer, bygg og anlegg må stille krav til å kommunisere tiltakene på en enhetlig og transparent måte.
Samarbeid vil gi mest effektiv effekt og er dermed et eget bærekraft tema (17) i bærekraftsmålene til FN.

For systematisk og enhetlig tilnærming for økt kunnskap har vi en mal til kommunikasjon om bærekraftige byggeprosjekter.
Teste den og gi gjerne innspill til utviklingen. ESG Bygning kartotek – Environmentally verified building products, buildings and resources (greenbuilt.no)

Ta gjerne kontakt for å publisere ESG byggevarer, bygg og ressurser i portalen!
Post@greenbuilt.no / +47 47847774

Våre inntekter er kun fra forhåndskvalifiserte ESG aktører i byggenæringen som ønsker å bidra til skalering og annonserer hos oss.
Stillingsartikler er en av flere muligheter for å bidra til bærekraftig utvikling hvis du ønsker.

Visjonen vår er at alle velger Environmental Social Governance (ESG) inkludert anerkjent dokumentasjon for alle varer og ressurser.

Kilder

*Environmental Social Governance (ESG) – finansielt utrykk inkludert verifisert dokumentasjon som årsregnskap.

(1) ESG-analytiker: Grønne bygg er fremtiden | Nordea

(2) 2024 Construction Trends: 30+ Experts Share Insight – Digital Builder (autodesk.com)

(3) Innlegg: Bærekraft – det er forskjell på rett og riktig • Byggeindustrien

(3) Byggevarer avgjørende for bærekraftig utvikling – vitenskapelige kilder (greenbuilt.no)

(3) Mangel på kunnskap hindrer bærekraftige bygg og innovasjon koster ikke mer, hevder byarkitekt. (greenbuilt.no)

(4) Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse – Environmentally verified building products, buildings and resources (greenbuilt.no)

(5) Circular Ecodesign, Materials and the Value Chain (greenbuilt.no)

(6) NTNU Open: Strategisk samarbeid mellom byggherre, entreprenør og underentreprenør

(7) Mangel på kunnskap hindrer bærekraftige bygg, hevder byarkitekt. (greenbuilt.no)

(8) Utdanning for bærekraftig utvikling – mellom intensjoner og praksis (utdanningsforbundet.no)

(9) Value creation in European building materials—where do the opportunities lie? | McKinsey

(10) Adam Smith, the Competitive Process, and the Flawed Consumer Welfare Standard | GRUR International | Oxford Academic (oup.com)

(11) Social norms and energy conservation – ScienceDirect

(12) Why Communications Should Be Part Of ESG Strategy Planning (forbes.com)

(13) The role of communication in ESG initiatives | UNLEASH

(14) Don’t Cut Your Marketing Budget in a Recession (hbr.org)