Nytt konsept for bærekraftig ombruk av fasadeplater. Steni.

Foto: Ferrari-røde landemerker holder bilistene på rett vei viser undersøkelser. Langs E6 ved Mjøsa er markante bygninger kledd i Steni for mål å redusere ulykkesstatistikken.

Ombruk av byggematerialer er dagens og fremtidens svar på flere globale miljøutfordringer. Nå lanserer Steni Colour Reuse – fasadeplater som kan brukes flere ganger.

 

Steni Logo Annonse

 

Fra deponi til gjenbruk og ombruk

Se for deg et gammelt bygg som rives. Har du tenkt over at enkelte deler av bygget fortsatt kan brukes og derfor ikke burde sendes til et deponi? Det har dessverre skjedd i flere tilfeller med våre fasadeplater, som har en forventet levetid på over 100 år. Derfor lanserer vi nå Steni Colour Reuse, et sett standardiserte fasadeplater som setter ombruk i system.

I Steni har vi et sterkt fokus på miljø og bærekraft og jobber for å minimere negativ miljøpåvirkning i byggebransjen ved å optimalisere vår produksjon, produkter, prosesser og distribusjon.

Vi ønsker å sende så lite materialer som mulig ut av kretsløpet og er derfor i gang med å industrialisere bærekraftig ombruk av fasadeplatene. Målet vårt er at 100 % av Steni Colour Reuse skal kunne ombrukes etter å ha gjort sin tjeneste i et bygg. Enten at de benyttes som de er, eller ved at de oppgraderes med ny farge dersom kunden ønsker det. Dette er med på å løse de store miljøutfordringene vi har i verden i dag.

Steni fasadeplater har anerkjent miljødokumentasjon og gir rom for kreativitet

Fleksible fasader med rom for kreativitet

Det er lett å tenke at en ordning med ombruk av standardiserte fasadeplater setter store begrensninger for design av bygg, men slik er det ikke med Steni Colour Reuse. Formatene gir fleksibilitet til å endre design og monteringsretning fra et bygg til et annet med de samme platene.

Vårt langsiktige mål er at bygningen ses på som et midlertidig oppholdssted for fasadeplatene våre. Dette krever kunnskap om byggemetoder, design og materialer. Men viktigst av alt for et ombruksprodukt er ekstremt lang varighet og tekniske kvaliteter som gjør det mulig å montere, demontere og installere produktet igjen uten at det blir ødelagt i prosessen. De fleste andre typer fasadeplater vil ha store utfordringer når de demonteres, transporteres og remonteres, slik som sprekker og bukling. Soliditeten og slagfastheten innebygget i Steniplatene sikrer at dette ikke er noe problem hos oss.

Steni fasadeplater på Bamle Barneskole

Foto: Steni fasadeplater på Bamle barneskole.

Farger på bygg er vesentlig

80-90% av alle bygg i Norge er hvite, sorte eller grå. Farger gir derimot energi og er viktig for den menneskelige psyken, viser nyere forskning.

Mens de vanlige Steni Colour fasadeplater leveres i nesten alle tenkelige formater og fasonger, har Steni Colour Reuse 12 ulike platestørrelser med standard boremønster – tilsvarende tankesettet bak Lego®. Med disse plateformatene, 80 standardfarger og 3 glansgrader er variasjonsmulighetene enorme. Den innebyggede muligheten for horisontal, vertikal og diagonal montering gir arkitekter og byggherrer et unikt spillerom for å lage unike fasadeuttrykk.

Steni gir spillerom for kreativitet og farger.

Steni fasader gir spillerom for kreativitet og farger.

Bærekraftig utvikling for fremtiden

I byggebransjen ser vi allerede i dag økt fokus på gjenbruk der man i større grad skal velge produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Den måten å tenke på vet vi kommer til å bli mer vanlig. Dette fordi myndigheter, byggherrer og avgiftssystemer allerede har iverksatt krav, forordninger og lover som vil sikre en plass for ombruksmaterialer.

Til nå har gjenbruk i byggebransjen som regel betydd at byggematerialer ble brutt ned i enkeltbestanddeler – og deretter at råstoffene ble brukt i andre produkter og sammenhenger. Det er en god måte å bli mer bærekraftige på.

Vi mener at å ombruke materialene som de er, er en enda bedre løsning på verdens miljø- og råvareutfordringer. Da er produkter som Steni Colour Reuse et godt valg og et stort steg i riktig retning. Enten ved at de gjenbrukes direkte på nye bygg eller via oppgradering.

Steni Reusel Graph

Etter mer enn 60 års brukserfaring, med 60 års garanti og en forventet levetid på over 100 år, er vi trygge på ombruksmulighetene for Steni plater.​ Når disse produktene ikke skal brukes mer en gang langt ute i fremtiden er det flere muligheter for gjenbruk. De kan brytes ned til små fragmenter og brukes til fyllstoff i nye fasadeplater, tak- og tunellmembraner, betongforsterkning, jordforbedringsmiddel, isolasjon eller andre byggematerialer.

Vi i Steni går fra lineær til sirkulærøkonomi for nåtidens og fremtidens generasjoner.

Vi redder ikke hele verden med dette, da fasaden er stabil og ikke tar opp CO2. Men vi håper at vi kan bidra til økt interesse for videre forskning på dette spennende mineralet ved å spre entusiasme og rette oppmerksomhet rundt mulighetene Steni fasadeplater har.

FAKTA Steni Colour Reuse

Fasadesystemet designet for ombruk

  • 12 ulike platestørrelser
  • Stort fargeutvalg
  • Enkelt å montere og demontere
  • Standardisert borremønster
  • Slagfast – tåler tøff håndtering
  • Miljødokumentasjon EPD og Eco-Product
  • A-20 Deklarasjon til minstekrav BREEAM
  • Egendeklarasjon kjemikalier til Svanemerket bygging

Revolusjonerende BIM fra Steni på deres hjemmeside her

Steni REuse formater

Vurderer du Steni Reuse og vil vite mer?

KONTAKT STENI

Ta kontakt med Steni, så kan vi sammen finne riktig fasadeplate for ditt prosjekt.
STENI HJEMMESIDE FOR KONTAKT:
Fasade med fokus på miljø og bærekraft | Steni ®

REFERANSER STENI

35 år gamle fasadeplater fra Steni ble gjenbrukt til ENOVA sitt banebrytende ombruksprosjekt i Kristian Augustsgate 13 Oslo som er et Futurebuilt prosjekt

Stenifasadeplater ble valgt til Powerhouse kontorbygget i Telemark som er BREEAM-NOR Excellent sertifisert og har fått internasjonal oppmerksomhet.

Steni fasadeplater er valgt til flere BREEAM-NOR Excellent sertifiserte barnehager.

Erfaring med overraskende landemerker i USA: Stopp for rødt | Nyheter | Steni ®

 

 

Steni logo