Vertikal Nydalen – BREEAM Excellent og Futurebuilt prosjekt

Foto: Glasopor. Fotograf: Native Media.

Vertikal Nydalen på Gullhaug Torg tar i bruk nyskapende miljøteknologi og er det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering.

På de 10 000 kvadratmeter fordelt over18 etasjer er det skyhøye helse- og miljøkrav på kontor, restauranter og boliger. Bygget var ferdigstilt i 2023.

Utbygger er Avantor og Snøhetta er arkitektene. Forskning og utvikling står Naturligvis, Lowex, Smarttune og Hybridene for. Entreprenør er Skanska Tenkinn og Skanska Norge.

 

 

Vertikal Nydalen i Oslo har nyskapende miljøteknologi. BREEAM Excellent og Futurebuilt prosjekt.

Fotograf: Vikki Johansen

Leverandører med anerkjent bærekraft dokumentasjon

Viega – rørsystemer til drikkevann

logo Viega

Glasopor – lettfyllingsmateriale til tak og grunn

Glasopor logo

Glasopor 10-20+ det naturlige valget på takene til Vertikal Nydalen

På toppen av tårnene på Vertikal Nydalen har SL Stenlegging benyttet det nye produktet Glasopor 10-20+ på takhagene.

– Det er et lett produkt som er enkelt tilgjengelig, og det er en stabil masse som er lett å håndtere.

Ordene tilhører landskapsingeniør og kalkulatør Tim Fosvold i SL Stenlegging. Han har vært med på å planlegge de tre «grønne» takene på toppen av tårnene på Gullhaug Torg 2 i hovedstaden, også kalt Vertikal Nydalen.

Dette er et såkalt «FutureBuilt»-prosjekt. Spennende arkitektur, «grønne» tak og høye miljøambisjoner er stikkord.

Det skal vi komme tilbake til, men et annet stikkord er en ny og mindre fraksjon av Glasopor kalt 10-20+. Glasopor 10-20+ er enklere å legge ut og arbeide med. Produktet har alle de samme fordelene som Glasopor 10-60, men har bedre stabilitet og styrke og fordrøyer nedbør lengre.

Tim Fosvold i SL Stenlegging poengterer at massen er veldig stabil og lett å håndtere.

Tim Fosvold SL Steinlegging

LES MER om produktet : – 10-20+ er sterkere, mer stabi og isolerende

– Tradisjonell oppfylling med pukk har en helt annen egenvekt. Det er vesentlig å få redusert vekten, så dette er et fornuftig produkt å benytte seg av.

Da vi er på besøk er takterrassene mest av alt kledd i hvitt, men under det lette laget av snø vinteren i Oslo har drysset dem med, er de grønne. Her, på toppen, har SL Stenlegging blant annet etablert plantekasser med selvvanningssystem. De valgte Glasopor som lettfyllingsmateriale.

– Det var ganske stor oppbyggingshøyde i plantekassene. Med tanke på vekt, volum og stabilitet ble det derfor naturlig for meg å tenke på Glasopor, forteller Fosvold.

Med tanke på vekt, volum og stabilitet ble Glasopor et naturlig valg for Tim Fosvold

Stabiliteten til produktet gjør at man enkelt kan utforme forhøyninger uten at man trenger å bekymre seg for begrensinger på grunn av vekt.

Naturlig valg

– Det at det er lett gjør at vi kan fylle opp store volumer. Spesielt er dette verdifullt for oss som jobber mye på takhager, terrasser og lignende. Tradisjonell oppfylling med pukk har en helt annen egenvekt, sier han.

Ikke minst er det et materiale som er enkelt å håndtere, uten krav til stort utstyr.

– Det er et lett produkt som er enkelt tilgjengelig, og det er en stabil masse som er lett å håndtere, konstaterer anleggsgartneren.

Glasopor egnet seg i plantekassene på grunn av lav vekt og enklere ettermontering av selvvanningssystem.

Enklere ettermontering med Glasopor 10-20+

Et annet moment som måtte tas med i beregningen var at det nevnte selvvanningssystemet skulle i monteres i etterkant. Det gjorde at Fosvold så mot den nyere, og mindre Glasopor 10-20+.

– Jeg har jobbet med Glasopor i 10 år, men denne fraksjonen har jeg ikke benyttet tidligere. Jeg tenkte at det rett og slett var enklere å håndtere å få plassert selvvanningsrørene med dette.

Det er flere årsaker til at han valgte denne, mindre fraksjonen.

– Dette ble heiset opp på taket i storsekker, så det måtte være enklest mulig å håndtere og fylle opp i mindre rom, sier Fosvold.

Glasopor 10-20+ kan leveres i storsekk med løftestropper som kan heises opp på grønne tak.

Glasopor enkel frakt av fyllingsmateriale til tak med lett-sekker

Reduserer klimaavtrykket

Vertikal Nydalen er et spennende prosjekt og konsept. Bygget består av to tårn og det høyeste tårnet er på 18 etasjer. Det er tre takterrasser, hvorav to er for opphold. Det skal kunne driftes uten behov for kjøpt energi til varme, ventilasjon eller kjøling. Det skal også ha et langt lavere klimaavtrykk enn et referansebygg.

– Jeg vil si at det er tre hovedfaktorer som er vesentlige her. Prosjektet er plassert veldig nært kollektivknutepunkt. Det har lavt energibruk gjennom livsløpet. Det tredje er miksen av materialer og konstruksjonsmetoder vi bruker i selve bygget, forklarer Åsmund Tørvi, prosjekteringsleder i Skanska Norge AS, som er hovedentreprenør.

– Vi bruker mye tid på diskusjon, valg av materialer og løsninger, forteller Tørvi

Spennende arkitektur

Her er det både næring, kontorer og leiligheter. Selv om det fortsatt delvis er en byggeplass, er nærings- og kontoretasjene allerede tatt i bruk.

– I kontoretasjen bruker vi naturlig ventilasjon i kontorlokalene, som er en ny måte å gjøre det på. Dette skal være et lav-energi bygg. Vi benytter ganske mye betong for å lagre energi i selve bygget, men også som et interiørmessig uttrykk, sier Tørvi.

Bygget har en veldig spennende arkitektur, tegnet av Snøhetta, med skrå vegger og utkraginger som gjør at det får en spesiell form. Det er lite som har blitt overlatt til tilfeldighetene.

– Vi bruker mye tid på diskusjon, valg av materialer og løsninger. Vi har blant annet benyttet etterspente dekker for å få ned tykkelsen på etasje-skillene, samt redusere armeringsmengden i dekkene, forteller Tørvi.

Stilles krav

Da sier det seg selv at Skanskas underleverandører har hatt tilsvarende prosesser for å finne best mulig metode og produkt.

– Ja, det stilles jo krav, så det blir selvfølgelig også en del av jobben vår – å finne leverandørene som kan levere det produktet som kreves. Så må det samtidig fungere etter byggeforskrifter og kravene vi ellers har, sier Tørvi.

Glasopor er fremstilt av 100 prosent resirkulert glassemballasje samlet inn fra husholdninger, i tillegg til at det har en funksjon som passer. Da er Glasopor kanskje et naturlig valg for Skanskas underleverandør i et Future Built-prosjekt?

– Ja, helt klart, i denne sammenhengen passer Glasopor godt inn, bekrefter Åsmund Tørvi.

– På et grønt tak er det absolutt et poeng at det benyttes et gjenbrukt materiale, men jeg har først og fremst valgt det som var hensiktsmessig for dette taket og dette prosjektet. Derfor var Glasopor et naturlig valg, avrunder Tim Fosvold.

LES MER OM Glasopor beskrivelse, fordelene og bruksområdene.

Les mer om prosjektet

FutureBuilt

Hjem – Vertikal Nydalen

Vertikal Nydalen – Avantor

Boligvelger – Vertikal Nydalen

Finn eller publiser anerkjente miljøløsning for skalering og kontakt oss gjerne.

Post@greenbuilt.no / +47 47847774