SSAB satser på fossilfritt stål: Anlegg i Sverige til 53 mrd

Foto: SSAB Fossilfri stålproduksjon

SSABs styre tok i april 2024 beslutningen om å gå videre med neste skritt i SSABs overgang, nemlig å bygge en toppmoderne fossilfri minimølle i Luleå, Sverige. Når SSAB er ferdig, vil det nåværende masovnsbaserte produksjonssystemet stenge. Dette vil redusere Sveriges CO2-utslipp med 7 % i tillegg til de 3 % fra ombyggingen av fabrikken i Oxelösund.

Kapasiteten med avansert teknologi

Den nye fabrikken i Luleå vil ha en kapasitet på 2,5 tonn per år og bestå av to lysbueovner, avansert sekundærmetallurgi, et direkte båndvalseverk for produksjon av SSABs spesialprodukter og et kaldvalseanlegg for å betjene bilbransjesegmentet med et bredere tilbud av premiumprodukter. Den nye fabrikken vil bli forsynt med en blanding av fossilfritt svampjern fra demonstrasjonsanlegget Hybrit i Gällivare og resirkulert skrap.

Revolusjonerende transformasjon

– Transformasjonen av Luleå er et stort skritt på vår reise mot fossilfri stålproduksjon. Vi vil fjerne 7 % av Sveriges karbondioksidutslipp, styrke vår konkurranseposisjon og sikre arbeidsplasser med den mest kostnadseffektive og bærekraftige stripeproduksjonen i Europa, sier SSABs konsernsjef Martin Lindqvist.

Den totale minimølleinvesteringen er beregnet til 4,5 milliarder euro, inkludert eventualiteter. Ved å investere i ny teknologi unngår SSAB investeringer som ellers kreves i eksisterende anlegg og utstyr på 2 milliarder euro i løpet av de neste 10 årene. Planen er å finansiere investeringen med egne kontantstrømmer og innenfor SSABs finansielle mål.

Investeringen vil gi betydelig verdiskaping. Sammenlignet med dagens system anslås den årlige EBITDA-forbedringen å være mer enn SEK 5 milliarder/år med dagens råvareprognoser.

Den nye minimøllen vil ha en bedre kostnadsposisjon med lavere faste kostnader, høyere effektivitet, kortere ledetider og eliminert CO2 kostnader. Fabrikkdesignet inkluderer en produksjonsøkning på 0,5 tonn / år og en forbedring med 1 tonn / år økning av spesielle og premiumkvaliteter.

Oppstart i 2028

Oppstart av den nye møllen er planlagt i slutten av 2028 med full kapasitet ett år senere. Miljøtillatelser forventes i slutten av 2024. Investeringen er et viktig skritt i SSABs strategi om å etablere en ledende posisjon innen utslippsfrie spesial- og premiumstål.

Partnerskap for å eliminere Co2 utslipp fra verdikjeden

Hittil har SSAB inngått 55 partnerskap med ledende kunder for våre fossilfrie og nullstål.

SSAB tok i 2023 beslutning om å transformere stålverket i Oxelösund til fossilfri produksjon, og prosjektet går som planlagt. Grunnene til å gå videre med Luleå som et andre skritt er drevet av økonomiske hensyn, samt det faktum at Raahe-fabrikken har mer avansert utstyr i bedre stand. Som et tredje steg planlegges en transformasjon for Raahe i Finland. Tidspunktet for prosjektet vil avhenge av SSABs finansierings- og gjennomføringskapasitet, samt lærdommene fra Luleå-prosjektet.

– Sammen med vår partner LKAB forplikter vi oss til å eliminere CO2 utslipp fra vår verdikjede og etablere ny referanseteknologi for en fossilfri fremtid.

I prosessen sikrer vi også nordisk industriell konkurransekraft i flere tiår fremover, og støtter de tusenvis av kunder som er avhengige av kvalitetsstål fra verdikjeden vår, avslutter Martin Lindqvist.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

SSAB Norge:

Miljødokumentasjon SSAB: ISO14001 Sertifisert miljøledelsessystem

Kvalitetsdokumentasjon SSAB: ISO9001 sertifisert kvalitetsledelsessystem

Pressrelease

Les også: Metastudie viser positive miljøprestasjoner med ISO14001.