GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

BREEAM-NOR prisen 2024: Vinnere og nominerte

Foto: The Plus. Glasopor lettfyllingsmateriale til grunn. Fotograf: Einar Aslaksen

Grønn Byggallianse delte ut BREEAM-prisen for første gang i Norge 6. juni i Oslo. Hensikten med prisen er å hedre utbyggere som tar et helhetlig ansvar for bærekraft og bruker BREEAM for å dokumentere det.

Varme gratulasjoner til prisvinnere, kandidater og leverandører for den gjeve utmerkelsen og fremragende prestasjoner.

Årets nybygg

The Plus vant prisen for årets nybygg for sin BREEAM-NOR Outstanding sertifiserte møbelfabrikk.

– ­ Ambisjonen har vært å bygge noe med skyhøye miljø og klimakrav, men hvor det sosiale aspektet har vært desidert viktigst. Det er veldig mange som har strekt seg ekstremt langt for å få til ting som ikke har eksistert før. En av verdiene våre i Vestre er litt galskap. Dette har vært komplett galskap, som forhåpentligvis er med på å inspirere andre, sa administrerende direktør i Vestre, Bjørn Fjellstad.

Les om The Plus på Magnor – Futurebuilt Zero – Breeam Outstanding (greenbuilt.no)

Årets hederspris

Entra Eiendom vant hedersprisen med snart 50 miljøsertifiserte bygg i porteføljen.

– Denne prisen er et bevis på at det vi har gjort er skikkelig. Entra har jobbet mye og lenge med BREEAM, og alle våre byggeprosjekter blir BREEAM-sertifisert. Totalt har vi snart 50 miljøsertifiserte bygg, som utgjør omtrent halvparten av porteføljen vår. Vi har med andre ord en ganske stor andel grønn portefølje i dag, takket være BREEAM-sertifisering, sa Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra.

Les om:

Ombruksprosjektet KA13 – Entra Eiendom sine erfaringer – Environmentally verified building products, buildings and resources (greenbuilt.no)

Kristian Augusts gate 13 i Oslo er et Futurebuilt renovert kontorbygg og er BREEAM-NOR Excellent sertifisert

Foto: KA13 Oslo

Banebrytende ombruksprosjekt i Oslo med gamle Steni fasadeplater. Annonse. (greenbuilt.no)

Årets rehabilitering

Bergen Rådhus vant prisen for årets rehabilitering med BREEAM Very Good sertifisering.

– Dette var litt overraskende, men desto mer gledelig! Hadde vi ikke gjort noe hadde Bergen rådhus vært rivningsklar i 2022. BREEAM har vært en stor hjelp, både som veiledning for prosessen i prosjektet og som tydelig indikator på om vi var riktig spor underveis.

Vi er kjempestolte over det vi har fått til i Bergen kommune med rehabilitering av rådhuset, sa prosjektleder i Bergen Kommune Arvid Jacobsen.

De andre nominerte

De andre nominerte kandidatene fortjener gratulasjoner for fremragende prestasjoner.

Spor X utviklet av Vestaksen i Drammen. Arkitekter DARK og Zinc. BREEAM-NOR Outstanding sertifisert.

Fotograf: Einar Aslaksen/ Pudder Agency

Les om Spor-X fra DARK Arkitekter og Zinc  Spor X er et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg (greenbuilt.no)

Kommunegården i Sandvika utviklet av Bærum kommunale pensjonskasse: BREEAM-NOR Outstanding.

Les om Kommunegården i Sandvika er BREEAM Outstanding sertifisert (greenbuilt.no)

Foto: Kommunegården Sandvika. Fotograf: Colin Eik

ALO-bygget utviklet av R. Kjeldsberg i Trondheim: BREEAM-NOR Outstanding og Well Outstanding

Stortorvet 7 utviklet av Schage Eiendom i Oslo: BREEAM-NOR Very Good

Les juryens begrunnelser fra Byggalliansen.

Publiser bygning med anerkjent miljødokumentasjon etter mal:

Mal: Publiser miljødokumentert prosjekt – Environmentally verified building products, buildings and resources (greenbuilt.no)