21 Grunn og Fundamenter

Grunn og fundament produkter med miljødokumentasjon verifisert av 3.part er i vår nedtrekksmeny

214 Fundamenter
215 Bærelag
216 Drenering

252 Gulv på grunn (inkludert isolasjon)

I nedtrekksmenyen oppdaterer vi stadig med produkter med anerkjent miljødokumentasjon

Publiser deres produkt med anerkjent bærekraft dokumentasjon til arkitekter.

post@greenbuilt.no