Lettfyllingsmateriale/isolasjon til grunn – Glasopor skumglass

Glasopor skumglass er et lettfyllingsmateriale for vanskelige grunnforhold som produseres av 100% resirkulert emballasjeglass fra mat og drikkevarer.

Det veier inntil halvparten av tilsvarende produkter og er lett å frakte og legge ut. Glasopor har også gode isolerende og drenerende egenskaper.

Glasopor skumglass består av 80% luft og 20% glass som sparer plass, gir vedlikeholdsfri drenering og er produsert i Norge med fornybar energi.

GLASOPOR EGNER SEG GODT TIL
 • Byggegroper (Kompensert fundamentering, grunnisolering, tilbakefylling)
 • Idrettsanlegg (Kunstgressbaner, Grusbaner, Rehabilitering, stier og løyper)
 • Vann og avløp (Grøft for hovedvannledning, Stikkledning, Fjernvarme)
 • Samferdsel (Veier, Jernbane, flyplasser, brulandkar
 • Grønne tak.
GLASOPOR EGNER SEG SPESIELT GODT TIL
 • Grunn som utsettes for tele
 • Isolasjon under gulv på grunn
 • Tilbakefylling inntil kjellervegger
 • Grunn som inneholder store mengder leire
 • Å grave ut så lite som mulig
PRODUKTETS EGENSKAPER
 • Bestandighet og nedbrytning (Brann, kjemikalie- og frostsikkert)
 • Reduksjon av setninger (vektkompensering ved vanskelige grunnforhold)
 • Frostsikring og drenering (kapillærbrytende, termisk ledningsevnde lamdaverdi 0,097 w/mK)
 • Romvekt (en viss økning av densitet/romvekt grunnet absorbering av vann)
 • Oppdrift (porøsitet 50%, stor oppdrift under grunnvannstand ved flom)
 • Permeablilitet (som grov grus/pukk, permabilitet >102cm/S)
 • Trykk/laster mot yttervegg (isolerer, drenerer og reduserer jordtrykket)
 • Radoneksponering (bruk helst radonsperre da grunnen kan gi radoneksponering)
REFERANSEPROSJEKT

The Plus – Vestre møbelfabrikk på Magnor. Futurebuilt Zero prosjekt.

Lindeberg sykehjem valgte Glasopor for å oppnå Breeam-Nor miljøsertifisering med nest høyeste nivå  Les erfaringer med produktet fra byggherre og entreprenør her.

KONTAKT GLASOPOR

Hjemmeside 
+47 23 17 39 95 / info@glasopor.no

Glasopor logo

KONTAKT GREENBUILT
 • Få innsikt i byggeprosjekter og byggevarer med anerkjent miljødokumentasjon her og på vårt Nyhetsbrev.
 • For publisering og kommunikasjon om din anerkjente miljøløsning
 • Miljøsertifisering konsulent tjeneste.

+47 47847774
post@greenbuilt.no