GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

24 Innervegg

Produkter dokumentert av 3. part med *beste miljøscore i livsløpet og/eller **inneklimamerket sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 24.

241 Primærkonstruksjoner
242 Systemvegger
243 Vinduer, dører m. m.
244 Brannsikring og maling
245 Kledning og overflate
247 Utstyr

* Beste miljøscore vil være Miljømerket Svanen eller grønn på alle nivå i Eco-Product fra Byggtjeneste.
** Det finske inneklimamerket M1 ansees for å være det beste

Husk at det beste miljøtiltaket du gjør er å bo mindre og smartere, godt vedlikehold deretter reparasjon.

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no