235 yttervegg kledning – Superwood SW03 Klink

 Vannrett/horisontal kledning, i flere farger som gir skyggeeffekter på fasaden.
Aktuelle mål
21 x 145 mm
Dekkmål 8,3 løbende m pr. m2
CO2-lager
4,19 kg CO2 pr. m2
Basert på Superwoods EPD-er viser vi CO₂-opptaket for våre profiler i livssyklusfasen A1-A3.
Farger

Superwood dokumentasjon

Environmental Product Declaration A1-A3 –Danmark

Cradle-to-Cradle sertifisert