25 Dekker

Produkter dokumentert av 3. part med *beste miljøscore i livsløpet sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 25.

251 Primærkonstruksjoner
252 Gulv på grunn
253 Luker
254 Gulvoverflater
255 Himling og overflater

* Beste miljøscore vil være Miljømerket Svanen eller grønn på alle nivå i Eco-Product fra Byggtjeneste.
** Det finske inneklimamerket M1 ansees for å være det beste

Husk at det beste miljøtiltaket du gjør er å bo mindre og smartere, godt vedlikehold deretter reparasjon.

Anbefaling litteratur som viser at god design og riktig valg av byggematerialer er like viktig om ikke viktigere enn energieffektivisering i bygget:

Det beste produkt vinner ikke dersom ingen vet om det! 

«Miljøaspekt ved byggevarene mangler oppmerksomhet og kunnskap!» Breeam-Nor revisor, 2017

Kontakt oss gjerne for annonsering eller presentasjon på ditt kontor!

Email: ecoteria@outlook.com eller post@greenbuilt.no

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no