Du er her
Hjem > 25 Permeable dekker – Prosjektstein Aaltvedt

Prosjektstein fra Aaltvedt

Fordrøyning / Forsinkelse av avrenning

Hovedhensikten med de permeable dekkene er å:

•Infiltrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann
•Fordrøye avrenningstopper for å redusere flomfare
•Redusere kostnader i overvannsanlegg som sluk, kummer, rør og magasiner
•Redusere risiko for flomskader
•Redusere forurensninger i vassdrag

Les hele «Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein» her.

Les mer om prosjektsteinen på hjemmesiden til Alltevedt

Miljødokumentasjon

KONTAKT GREENBUILT

Følg oss for tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø Facebook, Instagram, Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

Anbefalte byggevarer

Top