25 takelement trevirke – Lett-Tak Classic

Lett-Tak Classic leveres i spenn opp til 18 meter, brannmotstand REI-90, og med U-verdi fra 0,08 W/m²K. Lange spennvidder og lette moduler gir maksimal utnyttelse av bygningens innvendige flater.

Lange spenn på opp til 18 meter, og lette elementer medvirker til bedre utnyttelse av innvendig areal. Takets evne til å ha lange spennvidder og være lett i vekt gir muligheter for større åpne rom og en mer effektiv utnyttelse av den tilgjengelige plassen. Dette er spesielt viktig i bygg der innvendig arealutnyttelse er avgjørende, som for eksempel industribygg, lagerlokaler eller sportsfasiliteter.

Svært lavt CO₂-avtrykk

Takelementet gir et CO₂-avtrykk på cirka 24 kg CO₂ekv/m². Dette regnes å være nesten en tredjedel av avtrykket fra massivtredekke, en fjerdedel av avtrykket fra stålprofil, og en femtedel av avtrykket fra hulldekke betong. Det er også mulig å velge isolasjon av trefiber, for ytterligere optimalisering av CO2-avtrykket.

Fordeler med Lett-Tak Wood

 • Lavt CO2-avtrykk
 • Gjenbrukbart
 • Resirkulerbart
 • Energivennlig med lav U-verdi
 • Lange spenn gir arkitektonisk frihet og kjapp montering
 • Lang levetid
 • Hard surface gir gode innfestingsmuligheter
 • Stabilt, gir lav nedbøy
 • Naturlige ventilasjonskanaler og gode selvuttørkingsmekanismer. Dokumenterte langtidseffekter av belastninger, temperaturer og fukt
 • Teknisk vurdering av Eurofins, tilfredsstiller EU´s krav til konstruksjonssikkerhet
 • Leveres ferdig montert

Miljødokumentasjon Lett-tak

ISO14001 – sertifisert miljøledelsessystem