GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

255 Akustikkplate til tak – Troldtekt® ventilation

Foto: Troldtekt ventilation levert til Videndjurs i Danmark.

Troldtekt® akustiske tak med lavtrykksventilasjon

Et Troldtekt akustikktak med skjult ventilasjon er en energieffektiv løsning som sikrer frisk luft uten trekk, støy eller synlige installasjoner.

I et lokale med Troldtekt ventilasjon strømmer frisk luft inn med lav hastighet. I praksis er løsningen et akustikktak som samtidig fungerer som innblåsningsflate. Det betyr at du slipper for synlige ventilasjonsrør og innblåsningsarmaturer.

Troldtekt ventilation er utviklet spesielt for komfortventilasjon i kontorer, skoler og institusjoner – men løsningen er velegnet i de fleste typer bygninger og til de fleste ventilasjonsbehov.

System med aktive og passive plater

Ventilasjonstaket er bygget opp av aktive og passive Troldtekt akustikkplater. De aktive platene kjennetegnes ved at luft kan strømme gjennom dem, mens de passive har en sperreflate på baksiden, slik at luften ikke kan trenge gjennom.

Det er lokalets størrelse og ventilasjonsbehov som avgjør fordelingen mellom de to platetypene, men typisk vil 10-20 prosent av taket være aktive plater. Flaten for innblåsning er dermed vesentlig større enn i de fleste tradisjonelle ventilasjonssystemer, hvor luften ledes inn gjennom ventilasjonskanaler.

Troldtekt ventilasjon illustrasjon

På denne måten fordeles luften jevnt i lokalet med lav risiko for trekk. Dette skyldes også kombinasjonen av en god luftfordeling i trykkammeret over Troldtekt akustikktaket og et passende trykktap gjennom akustikkplatene. Systemet er fleksibelt, så det er mulig å endre både luftfordelingen og nivået av ventilasjon etter behov.

Troldtekt® tilbyr adskillige akustikkløsninger, basert på valg av overflatestruktur, kanter, oppheng, farge, platestørrelse og platetykkelse.

Med løsningene får du også muligheten til å integrere og skjule andre funksjoner i loftet, herunder høytalere. Hertil kommer spesialdesignet med en serie av designløsninger og en bredde av tilbehør.

Troldtekt® har utført bærekraft tiltak en årrekke som er dokumentert i hele produktets livssyklus.

Troldtekt ventilation vant ELFORSK Prisen 2017 og er dessuten blitt tildelt den prestisjefulle German Design Award 2019.

Egenskaper Troldtekt® ventilation

Lenker fører deg til Troldtekt.dk sine hjemmesider:

Dokumentasjon Troldtekt® ventilation

Lenker fører deg til Troldtekt.dk sine hjemmesider:

Erfaringer med Troldtekt® produkter

Levert til bygninger  i Norge med innovasjon og svært høye miljøkrav:

Spor-X i Drammen som er BREEAM-NOR Outstanding sertifisert.

Oslo Nye Legevakt som er BREEAM-NOR Excellent sertifisert.

Arkivenes Hus i Stavanger er BREEAM-NOR Excellent sertifisert.

Hvordan Troldtekt bidrar til helende innemiljø.

Troldtekt ventilation plater til Roskilde Katedralskole
Troldtekt ventilasjon akustikk takplater ble valgt til Roskilde Katedralskole med fokus på bærekraft og sunn læring

Kontakt Troldtekt Norge

Area Sales Manager

Benjamin Effersø