28 Trapper, Balkonger m.m.

Produkter dokumentert av 3. part med *beste miljøscore i livsløpet sammenlignet med andre tilsvarende produkter i samme produktklasse.

281 Trapper
282 Ramper
283 Baldakiner
284 Balkonger
288 Persienner og markiser

Undermenyer oppdateres stadig med produkter med rett miljødokumentasjon.

* Beste miljøscore vil være Miljømerket Svanen eller grønn på alle nivå i Eco-Product fra Byggtjeneste.

Husk at det beste miljøtiltaket er smart design, godt vedlikehold deretter reparasjon!

Anbefaling litteratur som viser at god design og riktig valg av byggematerialer er like viktig eller viktigere enn energieffektivisering i bygget:

Det beste produkt vinner ikke dersom ingen vet om det! 

«Miljøaspekt ved byggevarene mangler oppmerksomhet og kunnskap!» Breeam-Nor revisor, 2017

Kontakt oss gjerne for annonsering eller presentasjon på ditt kontor!

Email: ecoteria@outlook.com eller post@greenbuilt.no

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no