GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Alupex 16-63 mm – Viega Smartpress

Strømningsoptimert presskoblingssystem med presskoblinger av rødgods og rustfritt stål og flerlags komposittrør.

Flerlagsrør, dimensjonsstabilt, oksygen-​tett, farge: hvit. Presskobling med PPSU-​støttehylse for sikring av tettheten og forbindelsens mekaniske styrke. Sikker og rask forbindelse uten utviding eller behov for kalibrering av rørender. En pressteknologi uten O-​ring i alle rørdimensjoner. Rørene er beskyttet med beskyttelseshetter. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Flerlags komposittrør

utvendig farge hvit
egnet for drikkevanns- og varmeinstallasjoner

Merking

Produsent, rørdimensjon, batchnummer, grønn runding ved pressende, systemgodkjennelser

Presskobling med SC‑Contur

Koblinger som ved en forglemmelse ikke er blitt presset, blir synlige ved påfylling av anlegget.
Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder:
Min. vanntrykk:0,1Mpa/100kPa/1Bar/14,5PSI
maks vanntrykk: 0,65Mpa/650kPa/6,5bar/94,3PSI
Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI
Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

Dimensjon

d16–63

Verktøy

Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

Bruksområder

Drikkevann
Varmeanlegg
Regnvann
Trykkluftanlegg

Merknad

Presskoblingssystemet Viega Smartpress egner seg for oppretting av drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988‑200 og EN 806‑2, under betrakning av materialvalg i henhold til DIN EN 12502‑1 og i henhold til vurderingsgrunnlaget for metallmaterialer i kontakt med drikkevann fra Federal Environment Agency (UBA). Hvis systemet brukes til andre bruksområder og du er i tvil om riktig valg av materiale, vennligst kontakt Viega. Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no
Driftsbetingelser for drikkevannsintallasjoner
Driftstemperatur maks. 70°C / 158 °F
driftstrykk max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
Driftsbetingelser for varmeinstallasjoner
Driftstemperatur maks. 80°C / 176 °F
driftstrykk max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Materialer Presskoblinger

Rødgods: CC499K
rustfritt stål 1.4401

Forbehold om endringer og feil!

De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.

Last ned produktdokumentasjon fra Viega

ArchiCAD og MagiCAD for rådgivere

Miljødokumentasjon

Viega har relevant bærekraft dokumentasjon:

For kvalifikasjonskrav

Sertifisert miljøledelse ISO14001,
Sertifisert kvalitetsledelse ISO9001

For kravspesifikasjon og tildelingskriterier
:

Verifisert produktspesifikke Environmental Product Declaration (EPD) på alle produkter bortsett fra Prevista (sisterner) som kommer i 2024.

Referanseprosjekt

Viega World – DGNB Platinum sertifisert nytt utdanningsbygg

KONTAKT VIEGA

Hjemmeside Norge

Hjemmeside internasjonalt

Viega logo

Viega World Educationbuilding is DGNB Platinum certified.