GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Bakås skole i Oslo – Futurebuilt Zero

Korte fakta Bakås skole

Sted: Dragonstien 23, Oslo Prosjekttype: Skolebygg Bruttoareal: 2.750 kvadratmeter nybygg og 2.200 kvadratmeter rehab Byggherre: Oslobygg KF Totalentreprenør: Seby Kontraktsum: 166 millioner kroner Arkitekt: Futhark Arkitekter Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo Rådgivere: RIB, RIBr, RIG, RIA, RIVA: AFRY l RIB limtre: Sweco l RIBfy, RIEn, RIM: Multiconsult l Teknisk rådgiver, ITB: Itech l RIE: Heiberg & Tveter l RIVvent: Structor Tekniske Systemer l RIVrør: Engenius

Les mer og se foto på Bygg.no

Les om erfaringer med prosjektet på Futurebuilt sin hjemmeside.

Illustrasjon Futurebuilt Zero

Publiser dere miljøsertifiserte bygg etter mal her.
Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget som er verifisert av tredjepart.