Barnehage Breeam Excellent og Futurebuilt- Kilden barnehage Oslo

 

Kilden Barnehage i Oslo med naturbasert overvannshåndtering og reduserte klimagassutslipp.

Les mer om erfaringene til arkitekt og entreprenør

Korte fakta Kilden Barnehage

Sted: Kildeveien 42, 0591 OSLO – Årvoll bydel Prosjekttype: Barnehage, plusshus–Futurebuilt standard  Miljøsertifisert: Breeam-Nor Excellent Bruttoareal: Cirka 2432 kvadratmeter Kontraktssum: 76 mill. kroner eks. mva. Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Prosjektledelse: Metier OEC Totalentreprenør: Varden Entreprenør Arkitekt: Link Arkitektur Landskapsarkitekt: Link Landskap Rådgivere: RIBr, RIAku, RIVA, RI Vei, RIB: Multiconsult l RIV: Erichsen & Horgen l RIB Betong: Spenncon l RIB Trekonstruksjoner: Splitkon

Leveranødrer med anerkjent miljødokumentasjon
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

  • Publiser din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
  • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
  • Annonser, pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent journalist fra byggenæringen.
  • Miljøledelse konsultent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.