Bolig Breeam – OSU Eufemias Hage Oslo

Eufemias Hage i Oslo er Norges første Breeam-Nor sertifiserte boligprosjekt. Det har oppnådd Very Good nivå.
Foto: Tove Lauluten, Arcasa (Camilla Schumann-Andersen)

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt slik at forståelsen og etterspørselen øker. Finn mal.

Miljøsertifiseringer for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Futurebuilt

Miljødokumentasjon for byggevarer

svanemerket ecolabel_logo

ecoproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling.

Miljøledelse

Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål. Tiltakene verifiseres av uavhengig tredjepart. Les mer her.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med. Les mer her

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må dokumentere årlige forbedringer.
Les mer her.

Ønsker du en presentasjon om miljøbygg og miljødokumentasjon på ditt kontor?

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Hvorfor miljødokumentasjon?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset. Les Dagbladet «Det vrimler av miljøgifter der barna oppholder seg mest».

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

 Visste du at?
  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi på Facebook, Instagram, og på Nyhetsbrev.

Kontakt oss gjerne på telefon +47 47847774  eller e-mail
post@greenbuilt.no