GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Bolig Breeam – Hollenderkvartalet Oslo

Hollenderkvartalet.Schweigaardsgate OsloHollenderkvartalet, Schweigaards gate i Oslo. Foto: Tove Lauluten.
4B arkitekter. 

Ett av Norges første Breeam-Nor sertifiserte boligkvartal

KORTE FAKTA

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål.  Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer etter internasjonale standarder er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i et livsløp.

Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

  • Publisere din anerkjente miljøløsning i digitale kanaler fra kr. 0
  • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent journalist fra byggenæringen.

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no