GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Bolig Svanemerket – Lonaparken Bergen

Foto og artikkel fra: Svanemerket

Det første  Svanemerkede leilighetskomplekset i Norge stod ferdig i 2014. NCCs prosjekt i Åsane ved Bergen Lonaparken er et leilighetskompleks med 101 leiligheter. Til sammen er det planlagt 550 leiligheter fram mot 2020.

– Hvordan vi bor er et av de viktigste miljøvalgene vi gjør. Det er stor miljøgevinst å hente både når det gjelder selve byggeprosessen, alle materialene som blir brukt og hvor energieffektiv boligen er. Svenskene har lenge kunnet velge svanemerkede boliger. Det gleder meg at norske boligkjøpere endelig kan gjøre det samme, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

Fremtidens boligkjøpere ønsker å være helhetstenkende, og de vil gjerne gjøre et smart kjøp både i forhold til miljøet, helsen og samfunnet. Svanemerking er i like høy grad et kvalitetsstempel som miljøstempel. Derfor er vi svært stolte over å være først i Norge med svanemerkede leiligheter, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Høy kvalitet, god komfort, lave energikostnader

En svanemerket bolig bruker minst 25 prosent mindre energi enn en tilsvarende ny bolig. Trevirket i leiligheten er fra bærekraftig skog, og det er konsekvent brukt produkter som inneholder svært lite helse- og miljøskadelige stoffer. Dette gir, sammen med et godt isolert bygg og den balanserte ventilasjonen, et lunt og godt inneklima med renset luft der det er behov for det.

Ikke dyrere

Mange ville kanskje tro at med å velge kvalitet i alt fra byggeprosess til materialvalg og byggeprodukter, så ville prisene skrus til himmels. Men slik er det ikke.

– Vi er absolutt konkurransedyktige på pris. Boligprisene mot sluttkunde er faktisk lavere enn andre boligprosjekter uten Svanemerket under utvikling i Åsane, sier Bruun i artikkelen til Svanemerket.

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt her slik at forståelsen og etterspørselen øker.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev under for oppateringer!

Miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Futurebuilt

ZEB

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

 

ecoproduct

 

 

 
 
 
 
 
 

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

 

 

 

 

 

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

 

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Miljødirektoratet har ansvaret for kontroll og konsekvens, men mener det er opp til markedet og bestillere å kontrollere varene for giftstoffer i henhold til Substitusjonsplikten i Produktkontroll loven. Det er over 100.000 helse- og miljøfarlige stoffer i Norge i dag, over 55.000 byggematerialer, hundrevis av sertifiseringer, og myndighetene setter få grenser. Forbrukere og innkjøpere kan ikke enkelt finne hva byggematerialene inneholder.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helsen, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Vi holder inspirerende arrangementer for å gi utfyllende kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi er også Miljøfyrtårn-konsulenter som hjelper deg i arbeidsprosessen for å bli sertifisert, få økt miljøbevissthet og økt lønnsomhet i din bedrift.

Ønsker du en 30 min presentasjon om miljøbygg og miljødokumentasjon på ditt kontor?

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
  • Miljøbygg er lønnsomme
  • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

MILJØSERTIFISERING BYGG

Breeam-NOR
LEED
DGNB
DGNB

MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product tolket EPD
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse i bedriften)
ISO14001 (Miljøledelse i produksjon)
EMAS (Miljøledelse i produksjon)

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no