Finn Byggeprodukter

Nedtrekksmenyene viser helse- og miljødokumenterte produkter verifisert av 3.part.

MILJØDOKUMENTASJON SOM KREVES FOR PRODUKTER PÅ DENNE SIDEN

Svanemerket sertifisert produkt (krav til ulike miljøforbedringer i et livsløp avhengig av type produkt)
Eco-Product tolket EPD (for klimagassberegninger av produkter i et livsløp)
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse i bedriften med endel faste krav og årlige forbedringer for ytre miljø)
ISO14001 (Sertifisert system for miljøledelse i bedriften som gjør årlige forbedringer for ytre miljø)
EMAS (Sertifisert system for miljøledelse i bedriften som gjør årlige forbedringer for ytre miljø)
FSC (Miljøsertifisert skogdrift av uavhengig part)
PEFC (Miljøsertifisert skogdrift av skogindustrien)

Vi kan vurdere annen miljødokumentasjon som har internasjonal standard og er verifisert av tredje part.

Nyttig informasjon

Har du behov for å synliggjøre ditt miljødokumenterte prosjekt eller produkt til arkitekter og byggherrer i nybygg eller rehabilitering, kontakt oss gjerne!

Miljødokumentasjon verifisert av 3.part

Les mer her.

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

 ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor velge helse- og miljødokumenterte byggeprodukter?
Les fra Futurebuilt: Giftfrie materialer NÅ! 
Les Aftenposten: Forskere slår alarm om store mengder miljøgifter i husstøv
Les fra Futurebuilt: Inneholder Epoxy stoff på prioritetslisten eller ikke?
Les fra Futurebuilt: Sett fokus på bærekraftig materialvalg (klima).
Les fra Futurebuilt: Jakten på bærekraftig materialvalg (klima) 

Byggenæringen har potensial for at vi når ni av FN’s 17 bærekraftsmål.

Illustration World Green Building Council: Nine of 17 UN Sustainable goals in the building industry

 

Byggeprodukter har det største potensial for forbedring i en livsløpsvurdering.

Illustrasjon fra Zero Emission Building om materialers andel av Co2 utslipp i et plusshus

Illustrasjon Zero Emission Bulding

Svanemerket illustrerer miljøutfordringer og – vurderinger i varer sitt livsløp.

Sv

Visste du at?

  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% energibruk, CO2 utslipp, ressursuttak og avfall i verden

 

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no