23 Yttervegg

Produkter dokumentert av 3. part med godkjent miljødokumentasjon sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 23.

231 Primærkonstruksjoner
232 Systemvegger
233 Vinduer, dører m. m.
234 Utvendig kledning/overflater
235 Kledning og overflate
237 Utstyr

Husk at det beste miljøtiltaket du gjør er mindre og smartere, godt vedlikehold deretter reparasjon.

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg