GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

236 Innvendig kledning og overflate

Innvendig kledning og overflate produkter med anerkjent miljødokumentasjon i bygningsdelstabellen 2.3.6
i nedtrekksmenyene

2.3.1 Bærende yttervegger
2.3.2 Ikke-bærende yttervegger Systemvegger
2.3.3 Glassfasader
2.3.4 Vinduer, dører, porter
2.3.5 Utvendig kledning og overflate
2.3.6 Innvendig kledning og overflate
2.3.7 Solavskjerming
2.3.8 Utstyr og komplementtering
2.3.9 Andre deler av yttervegg

EKSEMPEL ANERKJENT MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse basert på Life Cycle Assessment (LCA)
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg