25 Gulv

Produkter dokumentert av 3. part med *beste miljøscore i livsløpet og/eller **inneklimamerket sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 25.

251 Primærkonstruksjoner
252 Gulv på grunn
253 Luker m. m.
254 Gulv og overflate
255 Himling og overflate
257 Utstyr

* Beste miljøscore vil være Miljømerket Svanen eller grønn på alle nivå i Eco-Product fra Byggtjeneste.
** Det finske inneklimamerket M1 ansees for å være det beste

Husk at det beste miljøtiltaket du gjør er mindre og smartere, godt vedlikehold deretter reparasjon.

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse hos produsenten)
Forbo har EPD og benytter livssyklus analyse for å utvikle sine produkter. Eco-Product LCA (LifeCyckleAssessment) – livsløpsanalyse linoleum