26 Yttertak

Produkter dokumentert av 3. part med godkjent miljødokumentasjon (Undermenyer blir stadig oppdatert med produkter)

261 Primærkonstruksjoner
262 Gesimser Inkluderer kledning og
beslag
263 Overlys, takluker
264 Takoppbygg inkl
takelementer
265 Taktekking
266 Takrenner
267 Utstyr og beslag

Nedtrekksmenyen blir stadig oppdatert med produkter som gir god til beste miljøscore.

Husk at det beste miljøtiltaket du gjør er  mindre og smartere, godt vedlikehold deretter reparasjon.

Anbefaling litteratur som viser at god design og riktig valg av byggematerialer er like viktig eller viktigere enn energieffektivisering i bygget:

Det beste produkt vinner ikke dersom ingen vet om det! 

«Miljøaspekt ved byggevarene mangler oppmerksomhet og kunnskap!» Breeam-Nor revisor, 2017

Kontakt oss gjerne for annonsering eller presentasjon på ditt kontor!

Email: ecoteria@outlook.com eller post@greenbuilt.no

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg