Betongtett – sopp og mugg behandling til mur og betong

Foto: Referanseprosjekt Betongtett. Segelfontenen, Stockholm.

INTEGRERT I BETONGEN

Controll® Betongtett er en fargeløs og giftfri permanent impregnering til bruk mot fuktproblemer i all typer mur og betong. Produktet trenger aktivt og dypt inn der det krystalliserer og stopper inntrengning av vann, sur nedbør, olje etc. Krystalliseringen er uløselig og kan ikke senere vaskes ut eller forringes, og behandlingen vil derfor ha like lang levetid som betongen den er blitt en del av.
Produktet forebygger også rust i armering, saltutslag, oppsprekking, saltflekker, mose, sopp og algevekst.

Controll® Betongtett lar underlaget puste (diffusjonsåpent), og påføring vil etterlate en klar og naturlig overflate uten hinne eller film. Samtidig sikres riktig pH-verdi i betongen, noe som er svært viktig for å hindre forringelse. Påføring er meget enkelt og medfører ingen helse- eller brannfare.

Produktet er luktfritt og behandlet område kan tas i bruk straks det er overflatetørt, vanligvis ca. en 1/2 time.

Bruk av Controll® Betongtett er effektivitet og økonomi i særklasse, og har derfor høstet gode referanser.

BRUKSOMRÅDER

Betongimpregnering for enhver sementholdig overflate ute og inne. Typiske områder er grunnmur, garasje, skorstein, kjeller, terrasse med støpt plate, vegg, gulv og tak. Controll® Betongtett har også vært benyttet i siloer, gjødselkjellere, bassenger og broer med like gode resultater. De vanligste problemene er generell inntrengning av fukt, men også vansker med saltutslag, kjellerlukt, brannskader, vedheft for maling og lim har blitt løst ved hjelp av Controll® Betongtett.

KONTAKT OSS

+47 47847774
post@greenbuilt.no

FÅ DOKUMENTASJON
TYSK ECO-Institutt
Ingen spor av VOC (flyktige organiske løsemidler) eller annet som kan være helseskadelig i produktet. Verifisert av Tysk ECO-Institutt GmbH – utgangspunkt i verdens høyeste krav til helse- og miljøsikkerhet.
SINTEF TESTET

SINTEF – VANNINNTRENGING

«Referansebetongen er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære gjennom flere år, og er svært porøs og åpen.Betongen er påført Controll®Betongtett etter produsentens anvisninger.»

«Den i utgangspunktet dårlige betongen oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet.»

IMASALAB – KVALITETSSIKRET PRODUKSJON

Imasalab har testet pH-verdi i behandlet betong og påvist betydelig økning fra 8,8 til 10,1. En økning i dette omfanget er meget viktig for å unngå armeringsrust, og kan bety at rehabilitering i stedet for riving er et godt alternativ.

Testen synliggjør også at forebyggende vedlikehold med Betongtett ikke bare er viktig, men også svært lønnsomt.

FOLKEHELSEINSTITUTTET – DRIKKEVANNSKONTAKT

«Folkehelseinstituttet utfører toksikologiske vurderinger av materialer i som kommer i kontakt med drikkevann.

Folkehelseinstituttet har foretatt en helsemessig vurdering av Controll®Betongtett, og finner det toksikologisk ikke betenkelig å bruke produktet i kontakt med drikkevann.»

VATTENFALL – KJERNEKRAFTVERK

Controll®Betongtett er godkjent av svenske Vattenfall og klassifisert som GREEN-2, som innebærer at produktet tilfredsstiller kravene til funksjon etter strenge regler, samtidig som det ikke skader miljøet.

Controll®Betongtett har gjennomgått en flerårig felttest i kraftverket Forsmark 3 for å beskytte og forlenge betongens levetid i reaktorens «wet-well» (nedkjølingskammer).

EVAKUERINGSKULVERT, STOCKHOLM

Grunnvann trengte inn gjennom betong av vekslende kvalitet. Det har tidvis stått meterhøyt vann i kulverten og det vokste til og med alger i lysarmaturene (!).

Kulverten ble tømt og grundig rengjort og armering- og betongskader reparert. Gulv, vegger og tak ble deretter dypimpregnert med Betongtett, og kulverten er i dag tørr.

HAVNEKONTORET, BERGEN

Det gamle Havnekontoret er bygget i granitt og tegl. Ved ominnredning / rehabilitering ble det oppdaget store fuktinntrengninger i fuger generelt over hele fasaden.

Løsningen var å impregnere med Betongtett, og fuktproblemene er nå borte.

Havnekontoret Bergen brukte Betongtett og stanset funktproblemer

ISO14001 – MILJØLEDELSESSERTIFISERING

TEKNISK DATABLAD

KONTROLLRÅDET – Produksjonskontrollsertifikat

SDS/HMS DATABLAD

YTELSESERKLÆRING

CE-MERKE

Biblio Greenbuilt

Les: Metastudie viser positiv innflytelse på bærekraft med ISO14001 og EMAS

Last ned full rapport ISO14001, EMAS and environmental perfomance: A meta-analysis: (PDF) ISO 14001, EMAS and environmental performance: A meta‐analysis (researchgate.net)