Isokalk – energieffektiv fasademørtel

Foto: Isokalk ble valgt til Skur38 i Oslo som er et BREEAM-NOR Excellent miljøsertifisert Futurebuilt prosjekt.
Mange bygg har mer enn halvert sitt energibehov etter bruk av Isokalk.
Isokalk er en mineralsk basert fasademørtel med høy isolasjonsevne og diffusjonsåpenhet som slipper vanndampen ut. Materialet kan påføres med standard maskiner og utstyr. Isokalk er skapt for å redusere energiforbruket i den eksisterende bygningsmasse uten å forandre fasadene. Med tynne lag av Isokalk oppnår man en sterk og varig forbedring av isoleringen i yttervegger i alle bygg av tegl, betong eller stein.
Isokalk er bærekraftig og har vunnet flere miljøpriser i Europa. Produktet gir helt nye muligheter for gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er det mest bærekraftige vi kan gjøre innen byggebransjen. Isokalk er et Sveitsisk kvalitetsprodukt som er usedvanlig grundig testet og dokumentert. Isokalk er skapt for å redusere energiforbruket i den eksisterende bygningsmasse samtidig som man kan gjenskape historiske fasader nøyaktig. Forskningsprosjektet i Sveits gikk over fire år og het ”Sustainable Renovation of Historical Buildings” og ble avsluttet i 2010.
Isokalk har vært i kommersiell bruk på markedet siden 2012 uten en eneste reklamasjon på løsning og materiale, og kom til Norge i 2015. 
KONTAKT ISOKALK NORGE