GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Maling, mørtel, lakk, lim, fugemasse

Produkter dokumentert av 3. part vises i nedtrekksmenyer.

  • Les mer hva produkter kan inneholde på Miljødirektoratet sin side Erdetfarlig.no
  • Finn lenke for hygroskopisk «pustende» bygg  i boken «The Ecology of Building Materials», Bjørn Berge, 2009

Det beste miljøtiltaket er godt vedlikehold , reparasjon og at du deretter ber om miljødokumentasjon på varer.

Det beste produkt vinner ikke dersom ingen vet om det! 

«Miljøaspekt ved byggevarene mangler oppmerksomhet og kunnskap!» Breeam-Nor revision, 2017

Kontakt oss gjerne for å synliggjøre din anerkjente miljøløsning eller presentasjon på ditt kontor!

+47 47 84 77 74 / post@greenbuilt.no

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product norsk metode vurderer EPD miljøbeskrivelse
EPD-Norge sammenlignbar miljøbeskrivelse
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse produsent)
EMAS (Miljøledelse produsent)
ISO14001 (Miljøledelse produsent)
FSC Miljøsertifisert skogdrift
Breeam-Nor manual Helhetlig miljøsertifisering av bygg

KONTAKT GREENBUILT

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no