Hva er miljøbygg i Norge?

Foto: Hollenderkvartalet i Oslo. Tove Lauluten. «La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge