Gammelt og grønt bygg?

Illustrasjon: Redusere – redesigne – resirkulere for Sirkulærøkonomi For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye