GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Bærekraftige bygg

Greenbuilt tilbyr informasjon om bærekraftige bygninger gjennom hele livssyklusen, sertifisert av en tredjepart, med spesielt fokus på behovene til arkitekter, ingeniører, byggherrer og investorer.

Verktøy for LCC til bygg fra DFØ

Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) har utviklet en veiledning til hvilke elementer som bør planlegges for systematisk å bruke livsykluskostnader (LCC) som et beslutningsgrunnlag for bygg.