Verktøy for LCC til bygg fra DFØ

Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) har utviklet en veiledning til hvilke elementer som bør planlegges for systematisk å bruke livsykluskostnader (LCC) som et beslutningsgrunnlag for bygg.

Gammelt og grønt bygg?

Illustrasjon: Redusere – redesigne – resirkulere for Sirkulærøkonomi For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye

Klosterenga økologiboliger i Oslo

Korte fakta Nybygg/Tilbygg boligområde/Boliganlegg Sted: Nonnegata 17-21, 0656 Oslo Arkitekt: Arkitektkontoret GASA og Arkitektskap AS Entreprenør: Veidekke Byggherre: Boligbyggelaget USBL