Referanser

«Her var det mye interessant lesestoff fra såvel produsenter som diskusjoner om miljøvennlige prosjekt og produkter» Chris Butters, GAIA arkitekt, forfatter og forsker ved “School of Engineering” UK og SUM, Fhv leder av NABU-prosjektet, spesialrådgiver i Stiftelsen Idebanken

«Takk for interessant presentasjon om miljøbygg og byggevarer! GreenBuilt.no er absolutt et nyttig hjelpemiddel for oss.» Per Arne Bjørnstad, Sivilarkitekt MNAL – faglig leder i NAV A.S. Arkitekter MNAL

“Jeg liker denne siden som vil bli utrolig viktig for framtiden” Annelie Tell, Hotelldirektør i Nordic Choice Hotels

“Dette er en interessant side jeg følger på Nyhetsbrev. Både hotellene og jeg har vært svært fornøyde med bærekraft konsulent arbeidet som har bragt mange verdifulle løsninger til hotellene og sentralt til hotellgruppens ledelse ” Erik Killie, Bærekraft ansvarlig Nordic Choice Hotels.

«GreenBuilt bidrar til å løfte frem viktige områder for valg av miljøvennlige materialer. Ved å sette fokus på produkter med lav miljøbelastning bidrar GreenBuilt til å bevisstgjøre markedet på gode miljøvalg. De bidrar også til at aktører i bransjen blir mer oppmerksomme på hva som er viktig å vektlegge i valg av materialer. Forbo har jobbet med bærekraftige løsninger i mange år og vi opplever at GreenBuilts arbeid støtter godt opp om dette.» Morten Aarhus,Adm.dir. Forbo Flooring

«Takk for nyttig oversikt og presentasjon om miljøbygg! Vi finner GreenBuilt interessant og vil bruke websiden som oppslagsverk for miljøsertifiserte produkter til våre prosjekt» Jostein Bjørndal, Sivilarkitekt MNAL – Partner og daglig leder i HBA arkitekter AS

«Det var interessant og lærerikt å få en introduksjon til sunne byggevarer på beboermøtet vårt. Det var overraskende at byggevarene kan ha stor påvirkning på helse, inneklima- og miljø. Vikki Johansen presenterte godt og ga oss innsiktsfulle svar på spørsmålene som ble stilt. Vi vil følge med på GreenBuilt.no» Eva Fjørtoft, Styremedlem Innspurten 4 Borettslag, Oslo

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no