Miljøbygg: Breeam-Nor introduksjon 3 timer

Mange vil gjerne gjøre bestillinger av miljøbygg, men mangler kunnskap om det kompliserte tema.

På kurset får ledere og ansatte en innføring i hvordan Breeam-Nor prosjekter fungerer.

Kursets innhold

Hva er Breeam-Nor?

Fordeler med miljøbygg

Typer bygg

Nivåer

Manualen, områder og minstekrav

Mål

Kurset vil gi en innføring i hva Breeam-Nor er og omfanget av manualen. Du vil bli  oppdatert på hva miljøsertifiserte bygg innebærer av gevinst for din bedrift, helse og miljø. Det vil gi arkitekter, bestillere og innkjøpere et godt utgangspunkt for Breeam-Nor prosjekter.

Pris kr. 10.000,-

*Prisen forutsetter at bestiller selv bestiller lokaler. Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

Ecoteria AS eier GreenBuilt.no og er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC eies av medlemmene og eier lisensen for Breeam-Nor sertifiseringen.ngbc-logoa_medlem_cmyk

Ta kontakt med oss i Greenbuilt.

Email: ecoteria@outlook.com /47847774