ESG Produktkartotek

Velkommen til samarbeidsportalen med Environmental Social Govenance (ESG) løsninger for byggeiere og rådgivere inkludert arkitekter!

Med samarbeidet får dere svært ressurseffektive resultater som skalerer ESG løsninger i dag og over tid.

Det er effektivt å få ESG byggevare registrert i kartoteket:

  1. Dere fyller inn skjema under og trykker send til post@greenbuilt.no.
  2. Vi kontrollerer Environmental Social Governance (ESG) dokumentasjonen
  3. Dere godkjenner innholdet før publisering.
In example: Foundation, cladding, surface-treatment
I.e. ISO14001, EU-Ecolabel

Vår pris fra kr 2500,- per mnd. avhengig av deres skreddersydde behov for bistand til å nå byggeiere og rådgivere.
Dere får resultater fra kr 20 per kundebesøk som forbedres over tid, uten ressurskrevende arbeid med innholdsproduksjon og digital markedsføring inkludert nettsøk optimalisering (SEO).
Benchmark mot byråer og andre medier viser at våre resultater er svært kostnadseffektive.

Se eksempel på produkt i produktkartoteket : https://www.greenbuilt.no/242-innervegg-akustikkplate-troldtekt-akustik-plus/

Se eksempel på produkt til referanseprosjekt: https://www.greenbuilt.no/kontorbygg-breeam-excellent-futurebuilt-skur38-oslo/

Se eksempel på annonse med dybdeinformasjon: https://www.greenbuilt.no/2022/11/02/dette-ma-radgivere-og-byggeiere-vite-om-rustfrie-stalror/

KONTAKT OSS

post@greenbuilt.no / +47 47847774