GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Futurebuilt – forbildeprosjekter Oslo og omegn

Finn lenker til beskrivelse av Futurebuilt forbildeprosjekter i nedtrekksmenyen.

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt her slik at etterspørselen etter miljøløsninger øker.

Meld deg gjerne på vårt Nyhetsbrev under for oppdateringer!

Miljødokumenterte bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Futurebuilt

Zero Emission Building

Zero Emission Neighbourhood

Miljødokumentasjon for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

ecoproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften gjør forbedringer på signifikante miljøaspekt som er forankret hos ledelsen og kontrollert av tredje part. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av skadelige helse- og miljøgifter i byggematerialer i Norge ifølge erdetfarlig.no.

Det er krevende å finne beste løsning fra 1) ressursuttak i naturen med artsmangfold (vuggen) –  2) produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – 3) transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til 4) avfall (graven) og tilbake til naturen (vuggen).  Med miljødokumentasjon verifisert av tredje part sparer du tid på vurderingen.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i huset. Les Dagbladet: 13 giftstoffer på barnerommet.

Les fra Futurebuilt: Giftfrie materialer NÅ! 

Les Aftenposten: Forskere slår alarm om store mengder miljøgifter i husstøv

Les fra Futurebuilt: Inneholder Epoxy stoff på prioritetslisten eller ikke?

Les fra Futurebuilt: Sett fokus på bærekraftig materialvalg (klima).

Les fra Futurebuilt: Jakten på bærekraftig materialvalg (klima)

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helse, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Det er imidlertid tidkrevende å finne produkter med riktig dokumentasjon som ivaretar helheten. Derfor samler vi de i dette digitale biblioteket.

Ønsker du en 30 min presentasjon om miljøbygg og miljødokumentasjon på ditt kontor?

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
  • Miljøbygg er lønnsomme
  • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

MILJØSERTIFISERING BYGG

Breeam-NOR
LEED
DGNB
Svanemerket
Futurebuilt

MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering).
Eco-Product tolket EPD
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse i bedriften)
ISO14001 (Miljøledelse i produksjon)
EMAS (Miljøledelse i produksjon)

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no