Grønne innkjøp av bygg og byggevarer – Seminar

Det finnes flere hundre sertifiseringsordninger, over 100.000 kjemikalier og 55.000 byggevarer i markedet i dag. Hvordan kan innkjøpere og leietagere finne troverdige «grønne» bygg og byggevarer? Hvordan gjøre det enklere å anskaffe miljøprodukter for aktørene på byggeplassen?

Konferansen var del av Nordic Green Procurement Week. Miljømerking arrangerte en grønn innkjøpsuke på bestilling fra Nordisk Ministerråd for å øke kunnskapen om bestilling av troverdig miljøtilpassede produkter. Seminaret om bygg og byggevarer var et samarbeid med Ecoteria AS / Greenbuilt.no.

Mål for seminaret
Deltakerne på seminaret vil gjøres i stand til å finne troverdige løsninger for valg av miljøtilpassede bygg og byggevarer. Dette vil vi oppnå gjennom å gi kunnskap om og utfordre de viktigste verktøyene som finnes for miljøriktige bygg og byggevarer og presentere brukererfaringer.

Se video og presentasjoner fra konferansen her. 

Programmet

Sesjon 1 Verktøykassa

Life-Cycle Assessment (LCA) og Klimagassregnskap, Miljørådgiver Karin Sjøstrand i Sweco. Hvordan sammenlignes miljøpåvirkningen av byggets materialer fra uttak i naturen – til transport og produksjon – bruksfase og avhendingsfase

Troverdighet og styring av ulike miljømerkinger og miljøsertifiseringer, Eirik Rudi Wærner, Miljøansvarlig og miljørådgiver, Hjellnes Consult as En kort gjennomgang av tilgjengelige tredjeparts sertifiseringer

EPD (Environmental Product Description), Håkon Hauan, Daglig leder EPD-Norge. Første skritt til miljøforbedring er å synliggjøre miljøbelastningene i et livsløp.

EcoProduct Byggtjeneste, Arne Hammerstad, Fagansvarlig plan- og byggeregler Byggtjeneste. En EPD «knas» til å rangere produktene ut i fra miljøpåvirkningene i Eco-Product.

SINTEF Byggforsk, Jan Olav Hjermann, Forskningssjef, SINTEF Certification. Om SINTEF Teknisk Godkjenning og utfordringer innenfor byggematerialer, forskning og livsløpsvurderinger.

Svanemerket og EU Ecolabel, Markedsrådgiver Tormod Lien, Miljømerking
Miljøpåvirkningen for byggevarer i et livsløp? Hvordan arbeider Miljømerking med boliger?

BREEAM-NOR, Adm.dir. Kjersti Folvik, Norwegian Green Building Council,
Hele byggenæringen i Norge har sluttet opp om sertifiseringen av miljøtilpasset næringsbygg, BREEAM- NOR.

Sesjon 2 Brukerperspektivet

Nytt EU direktiv på Innkjøp, en gavepakke til miljøet? Robert Myhre, Advokat, Wahl-Larsen advokatfirma. Større muligheter til å benytte miljømerking og miljøledelse ved offentlige innkjøp.

Leverandører/produsenter forklarer hvordan de benytter sin miljøsertifisering i produktutvikling og markedsføring.
– Kebony: Svanemerket, EPD og Eco-Product
– Moelven: EPD, PEFC/FSC
– Hey`Di: Svanemerket, EPD og Eco-Product
– Troldtækt: EPD og Cradle to Cradle

Databaser og dokumentasjon NOBB og ProduktXChange sikrer at miljøprodukter er dokumentert på byggeplass
– Om NOBB, Ole Gunnar Honningsøy, Avdelingsleder NOBB
– Om ProduktXchange ved Lars Christian Fredenlund, Administrerende direktør Cobouilder

Seksjon 3 – Debatt  «Blir bygget «grønt»- eller er dette kun en ønsketenkning?»

Statsbygg, Energi- og miljøkomiteen Stortinget, BNL, Virke, Hjellnes Consult, Miljødirektoratet(?) deltar i paneldebatten:

Meld deg gjerne på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer om flere konferanser og miljøløsninger til bygg!

Kontakt: Post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Takk til Miljødokumenterte sponsorer

Forbo-Flooring
Moelven Wood Prosjekt AS
Sweco
Troldtekt A/S
HeyDi