GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Gullhaug Torg i Oslo – Futurebuilt kombinasjonsbygg

Miljøkvalitet: Futurebuilt , Breeam-Nor Very Good

Sted: Oslo Boligtype: Næringsbygg/kontor Størrelse: 14.300 kvadratmeter Byggherre: Avantor Totalentreprenør: Betonmast Oslo Kontraktsum: Cirka 400 millioner kroner eks. mva. Arkitekt: Arcasa Arkitekter Interiørarkitekt: Design og Interiør (Arcasa) Landskapsarkitekt: Bar Bakke

Rådgivere: RIG, RIBfy, RIVA, RIM, RIEn: Multiconsult l RIB: Seim & Hultgreen l RIB prefab: COWI l RIBr: Fokus Rådgivning l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RIA: Rieber Prosjekt l ITB: ED Prosjekt l RIV, RI utemiljø: Structor Tekniske Systemer Oslo l SHA-rådgiver: Insenti

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon

Viega komplett rustfritt stålrørsystem til drikkevannsinstallasjoner rørkvalitet 1.4401.

Viega har all relevant miljødokumentasjon: ISO14001, ISO9001 og verifisert produktspesifikk EPD på alle produkter.

Les
Viega komplett rustfritt stålrørsystem til drikkevannsinstallasjoner uten nikkel – rørkvalitet 1.4501.

Les
Dette må rådgivere og byggeiere vite om rustfrie stålrør.Viega

logo Viega

KONTAKT GREENBUILT

For ESG bygninger, byggevarer og ressurser

For å kommunisere og publisere ditt prosjekt, produkt og ressurser med anerkjent miljødokumentasjon

Publiser deres miljøsertifiserte bygg  etter mal her.

post@greenbuilt.no / +47 47847774

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget som er verifisert av tredjepart.