GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

HRTB Arkitekter – Miljøfyrtårn

HRTB Arkitekter sin miljøprosjektportfolio er stor, med flere gjennomførte prosjekt med høy miljøprofil.

Vi har erfaring med å finne de prioriterte løsningene innenfor prosjektets miljøambisjoner og har tegnet og gjennomført flere byggeprosjekter med høye energi- og miljøkrav: Blant annet nullenergi-/plusshus-energistandarder, svanemerke/BREEAM miljøsertifisering, FutureBuilt pilotprosjekter samt flere gjennomførte prosjekter i massivtre. I tillegg har vi erfaring med ombruk, gjenbruk og rehabilitering.

For mer informasjon, ta kontakt med Miljøleder, Ida Hexeberg, ihe@hrtb.no

Dokumentasjon

Miljøfyrtårn HRTB

Brynseng skole Futurebuilt prosjekt. Arkitekt: HRTB

 

Les Miljøledelsessertifiseringer tilsvarende Miljøfyrtårn gir signifikante miljøprestasjoner