Bolig – Klosterenga økologiboliger i Oslo

Korte fakta

Nybygg/Tilbygg boligområde/Boliganlegg

 • Sted: Nonnegata 17-21, 0656 Oslo
 • Arkitekt: Arkitektkontoret GASA og Arkitektskap AS
 • Entreprenør: Veidekke
 • Byggherre: Boligbyggelaget USBL
 • Prosjektperiode: 2000
 • Arealforbruk: 50 kvm brutto per person
 • Areal: 2000 kvm
 • Energibruk: 104/127 kWh/m2 (beregnet/målt)
 • Energi: passiv og aktiv solenergi, elektrisitet
 • Byggekostnad: 15.970 kr /m2 

Klosterenga ligger i et område med typisk kvartalsbebyggelse fra siste del av 1800-tallet. Tidligere lave industri- og lagerbygg er erstattet med boliger. Prosjektet består av 3 bygninger med i alt 92 leiligheter. Et av byggene, med 35 leiligheter, ble prosjektert med omfattende økologitiltak.

Økologitiltak

Materialer: Gjennom et livsløp skal byggningskonstruksjonene ha et minst mulig ressursforbruk. Valgte løsninger: Naturlige og enkle materialer som ubehandlet tegl, stål og gipsplater, miljøvennlig overflatebehandling, linoleumgulv, fliser og parkett.
Byggeplass og drift: Bebyggelsen skal gi minst mulig miljøbelastning under bygging og drift. Valgte løsninger: Balansert ventilasjonsanlegg, sparedusj.
Økologi uteområdet: Kvaliteten og omfanget av naturinnholdet på stedet skal økes. Valgte løsninger: Grønt tak med overvannshåndtering, oppsamling av regnvann, gråvann renseanlegg uten kjemikalier, kompostering, Renseanlegget er bygget opp av slamavskiller, forfilter, rotsoneanlegg, kummer, vanntrapp, dam, vannrenne og overflatevann.

Les mer om Klosterenga økologiboliger i Oslo her

Les også Hollenderkvartalet boligprosjektet her.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev under for oppdateringer!
Om miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Andre miljøbygg

Futurebuilt

Gaia arkitekter forskning

ZEB

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

 ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Miljødirektoratet har ansvaret for kontroll og konsekvens, men mener det er opp til markedet og bestillere å kontrollere varene for giftstoffer i henhold til Substitusjonsplikten i Produktkontroll loven. Det er over 100.000 helse- og miljøfarlige stoffer i Norge i dag, over 55.000 byggematerialer, hundrevis av sertifiseringer, og myndighetene har ikke ressurser til å kontrollere alle varer. Forbrukere og innkjøpere kan ikke finne hva byggematerialenes totale miljøbelastning.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helsen, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Vi holder inspirerende arrangementer for å gi utfyllende kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi er også Miljøfyrtårn-konsulenter som hjelper deg i arbeidsprosessen for å bli sertifisert, få økt miljøbevissthet og økt lønnsomhet i din bedrift.

Ønsker du en presentasjon på ditt kontor? Du bestemmer selv varighet fra 20 minutter til  1 time.

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

 • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
 • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
 • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
 • Miljøbygg er lønnsomme
 • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

MILJØSERTIFISERING BYGG

Breeam-NOR
LEED
DGNB

MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket – sertifisert produkt for miljøkrav etter en internasjonal standard.
EPD- Norge – kortfattet informasjon om produktets miljøbelastning i et livsløp.
Eco-Product sammenlignet EPD med tilsvarende produktgruppe
M1 – Sertifisering for bygningsprodukter med lav emittering av skadelige stoffer til inneklima
Miljøfyrtårn Sertifisert miljøledelsessystem
ISO14001 – Sertifisert miljøledelsessystem
EMAS – Sertifisert miljøledelsessystem

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no