Kontor og skole Futurebuilt – NSB Kompetansesenter, Drammen

KORTE FAKTA

 • Sted: Skogliveien 4 Sundland, Drammen kommune
 • Prosjektperiode: 2009 – 2010
 • Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
 • Funksjon / Bygningstype: Skole / Undervisningsbygg, Universitet / Høyskolebygg
 • Miljøkvalifikasjon: Futurebuilt
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Kostnader: kr. 16000 per kvadratmeter BTA eks.mva
 • Bruttoareal:  7113 kvadratmeter
 • Utbygger: ROM Eiendom AS / Bane Nor Eiendom
 • Prosjektledelse: Backe prosjekt AS
 • Miljørådgiver og spesialrådgiver energi: Asplan Viak AS
 • Rådgivere: Høyer Finseth AS | ÅF – Consult AS | Romerike Elektro AS | Firesafe Consulting | Gert Berger Knudsen AS | Kunstnerisk utsmykning: Marius Martinussen, Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller, Jeannette Christensen, Petter Hepsø, Hanne Tyrmi, Bjørn Bjarre, Istvan Lisztes, Khaled Jarrar og Gustav Vigeland
 • Hovedentreprenør: Agathon Borgen AS
 • Arkitekt: Alt arkitektur AS, Landskapsfabrikken, Hindhamar Landskapsarkitekter AS

NSB Kompetansesenteret ble ferdigstilt i 2010. Senteret består av skole, høgskole og kontorer og kan huse opp til 450 personer.

Arkitekten har hatt høyt fokus på arealeffektivitet i det kompakte bygget på fem etasjer som kan huse opp til 450 mennesker.

Prosess

Byggherre hadde en målsetting om at energiforbruk i bygget skulle være under 100kW/m² år. Dette utløste miljøfokus under programmerings-, skisse- og kontraheringsfasen. Videre ble miljøsamarbeidet med totalentreprenøren konkretisert.

For å nå energimålsettinger utarbeidet alt. arkitektur et kvalitetsprogram i starten av prosessen. Sammen med miljøkoordinator Sverre Tiltnes fra FAVEO ble dette videreutviklet og til slutt nedfelt i Bok 0 i tilbudsgrunnlaget. ROM Eiendom satte strenge miljøføringer i forprosjektet som ble videreført av OKK Entreprenør gjennom detaljprosjektering og utførelse i samarbeid med oppdragsgiver.

Klimagassutslipp

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:
– Kompakt bygningskropp
– Riktig orientering
– Enkel geometri som forenkler tetting, isolering og gjør bygget mindre vindutsatt
– Valg av sunne og lavemitterende materialer

Konstruksjoner og materialbruk

NSB Kompetansesenter er ikke bare energieffektiv, det er også tenkt riktig valg av materialer. Miljøkoordinatoren, engasjert av ROM eiendom, hadde en viktig rolle her. Det er lagt vekt på:
• Gode bestandige materialer som ikke påvirker innemiljøet
• Materialer som er enkle å rengjøre og vedlikeholde
• Bruk av materialer med liten belastning på ytre miljø, både i form av gode livsløpsegenskaper og uten spredning av farlige stoffer
• Enkel løsningsdesign med begrenset utvalg materialer
• Materialene kan gjenvinnes og resirkuleres
• Kortreiste materialer

Godt innemiljø

Byggets normale ventilasjonsbehov er på cirka 62.000 m3/h levert gjennom fire aggregater som er plassert under mønet. Ventilasjonsbehovet er redusert gjennom passive tiltak, bruk av byggets naturlige vertikale forbindelser, vinduer som kan åpnes, et strengt regime på tetthetskrav og materialbruken. Nødvendige kanalanlegg ligger i korridorsoner og sjakter.

Brukere av bygget blir påvirket til å akseptere temperaturvariasjoner over et større spekter enn normale temperaturkrav.

Overvannshåndtering

Drenering av overvann fra bygg og utomhusanlegg er planlagt i tråd med forventede større nedbørsmengder. Det er både etablert fordrøyningsmagasin (steinfylte rørmagasiner) like nord for NSB Kompetansesenter, og områder med lokal infiltrasjon. Mengden takvann og overvann fra plassrom forsinkes dermed på vei ut i kommunalt ledningsnett. Les mer hos Futurebuilt her.

Les også om Hollenderkvartalet boligprosjektet i Oslo, som er Breeam sertifiserit, her.

Les også om Sydskogen skole i Røyken kommune som er Svanemerket.

Mal for kostnadsfri publisering av ditt miljøambisiøse prosjekt finner du her.

KONTAKT OSS GJERNE

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no