GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Kontorbygg Breeam Excellent- Finansparken, Stavanger

KORTE FAKTA

 • Sted: Bjergsted, Stavanger
 • Prosjekttype: Nybygg, kontor
 • Miljøsertifisering: Breeam-Nor Excellent (nest høyeste nivå)
 • Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 450 millioner kroner
 • Bruttoareal: 22.800 kvadratmeter
 • Byggherre: Finansparken Bjergsted
 • Byggherreombud: Nyland Byggeadministrasjon
 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Teknisk totalentreprenør: DNF
 • Arkitekt: Helen & Hard og Saaha arkitekter
 • Interiørarkitekt: IARK

Les mer om Finansparken hos Bygg.no her.

Miljøkvaliteter

Finansparken sine BREEAM mål
Byggherre satte tidlig krav med høye miljøambisjoner.  Det er derfor utarbeidet flere miljøanalyser innenfor mange emner i skissefase. Det at disse analysene er gjort på et så tidlig tidspunkt i prosjektet skaper svært gode rammer for å oppnå gode miljøresultater og konkret effekt. Les mer her.

Her er en liste over noen tiltak som skal gjennomføres for å nå ønsket klassifisering og redusere miljøbelastningen:
– Informasjon til naboer og andre interessenter gjennom brev og nett
– Restriksjoner på arbeidstid med hensyn til støy
– Tilgjengelig ”klagebok”
– Energisparetiltak på byggeplassen
– Måling av vannforbruk og energiforbruk
– Høy kildesorteringsgrad og effektivisering av ressursbruk
– Tiltak for å minimere støv fra byggetomten
– Tiltak for å hindre lysforurensing fra byggeplassen
– Alt trevirke brukt på byggeplass er innkjøpt på forsvarlig måte (står ikke på CITES-listen)
– Etablert faste rutiner for ren, tørr og ryddig byggeprosess
– Helsevennlig maling og lakk brukes
– Unngår produkter med høyt innhold av VOC (flyktige organiske forbindelser) og forbyr produkter som ikke kan fremlegge nødvendig dokumentasjon
– Det etterspørres materialer som har miljødeklarasjoner, er Svanemerket eller tilsvarende.
– Totalforbud på miljøgifter som står på A20 listen (A20 listen er basert på Klifs utvalg av verstingsstoffer)
– Reisevaneundersøkelse for leietaker i forbindelse av utarbeidelse av mobilitetsplan
– Høy EL-bil parkeringsbelegg
– Lav parkeringsdekning pr ansatt
– Godt tilrettelagt for sykling til jobb, med sykkelparkering, garderober og tørk.
– Ansvarlig innkjøp– valg av miljøsertifiserte leverandører.
– Dagslys og godt utsyn
Klimgassregnskap laget- reduksjon av klimagasser til ca 28 % i forhold til referanse bygg.
– LCC – Livssykluskonstandsvurderinger gjort på takoverflate og komfortkjøling
– LCA – Livssyklusanalyser  av dekker og fasader
– Brukerveileder for bygget skal lages for bankens ansatte
– Fuktsikring og robust konstruksjon.
– Energiforsyning med lavt klimagassutslipp – Varmepumper med overskudd fra datasentral og energibrønner. Elkjel som backup.
– Heiser- energieffektivt heissystem
– Bygningskonstruksjonens energieffektivitet – Byggets netto energibehov til oppvarming og kjøling, skal beregnes iht NS 3031 og kriterier gitt for lavenergi og passivhus
– Redusere konsekvenser for eksisterende økologi og gjenbruk av areal.

Les også om Hollenderkvartalet boligprosjektet i Oslo, som er Breeam sertifiserit, her.

Les også om Sydskogen skole i Røyken kommune som er Svanemerket.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev under for oppdateringer!
Om miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Andre bygg med høye miljøambisjoner

Futurebuilt

PowerHouse

ZEB – Zero Emission Building (forskningsprosjekter)

ZEN – Zero Emission Neighbourhood (forskningsprosjekter)

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

 ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Miljødirektoratet har ansvaret for kontroll og konsekvens, men mener det er opp til markedet og bestillere å kontrollere varene for giftstoffer i henhold til Substitusjonsplikten i Produktkontroll loven. Det er over 100.000 helse- og miljøfarlige stoffer i Norge i dag, over 55.000 byggematerialer, hundrevis av sertifiseringer, og myndighetene har ikke ressurser til å kontrollere alle varer. Forbrukere og innkjøpere kan ikke finne hva byggematerialenes totale miljøbelastning.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helsen, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Vi holder inspirerende arrangementer for å gi utfyllende kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi er også Miljøfyrtårn-konsulenter som hjelper deg i arbeidsprosessen for å bli sertifisert, få økt miljøbevissthet og økt lønnsomhet i din bedrift.

Ønsker du en presentasjon på ditt kontor? Du bestemmer selv varighet fra 20 minutter til  1 time.

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

 • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
 • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
 • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
 • Miljøbygg er lønnsomme
 • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket – sertifisert produkt for miljøkrav etter en internasjonal standard.
EPD- Norge – kortfattet informasjon om produktets miljøbelastning i et livsløp.
Eco-Product sammenlignet EPD med tilsvarende produktgruppe
M1 – Sertifisering for bygningsprodukter med lav emittering av skadelige stoffer til inneklima
Miljøfyrtårn Sertifisert miljøledelsessystem
ISO14001 – Sertifisert miljøledelsessystem
EMAS – Sertifisert miljøledelsessystem

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no