Kontorbygg Breeam Excellent/Futurebuilt – Skur38 Oslo

Skur38 er rehabilitert som et Futurebuilt prosjekt og har oppnådd Breeam-Nor Excellent sertifiseringSkur38 på Vippetangen i Oslo er et energirenovasjonsprosjekt av historisk bygning som er et Futurebuilt prosjekt og har oppnådd Breeam-Excellent sertifisering.

Korte fakta

Sted: Akershusstranda 19, Oslo Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging kontorbygg BTA: 4.000 kvadratmeter Byggherre: Oslo HavnProsjektledelse: Advansia Hovedentreprenør: Varden Entreprenør Prosjektkostnad eks. mva.: 152 millioner kroner Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter (forprosjekt)/ Hille Melbye Arkitekter (gjennomføring) LARK: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter Interiørarkitekt: IARK Rådgivere: RIB, RIV, ITB-koordinator: Protekno l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RIByFy: KB Arkitekter l RIAKU: Brekke & Strand l RIVA: Rivier l RIM, BREEAM AP: Bollinger + Grohmann l BIM-koordinator: Varden Entreprenør
Miljøsertifisering: Breeam-Nor Excellent nivå– det nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ni områder; materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.

Leverandør: Isokalk energieffektiv fasademørtel

Viktige miljøtiltak er:
 • Materialer: Beholdt og rehabilitert eksisterende betongkonstruksjoner ga vesentlig reduksjon av klimagassutslippene i forhold til et nybygg. LCA- og LCC-betraktninger har påvirket valg av produkter med lavest mulig CO2-utslipp innen for prosjektets økonomiske rammer. Kontormøbler gjenbrukes. Gjenbrukbare bygningsdeler er kartlagt ved hjelp av verktøyet Loopfront
 • Sambruk av funksjoner bidrar til å utnytte arealene bedre. Antall brukere er økt med 1/3 og fellesarealene skal kunne brukes av eksterne.
 • Energiforsyning fra vann-til-luft varmepumper med vurderinger av sjøvarme/fjernvarme på sikt.
 • Utslippsfri byggeplass så langt det har vært mulig
 • Biologisk mangfold: Plantet nye trær i tilknytning til grøntområder på Akershus Festning. Økologirapport ble utarbeidet og fulgt.
 • Klimatilpasning: Permeable flater bidrar til bedre håndtering av regnvann
 • Avfall: tilnærmet 90% sorteringsgrad på byggeplass
 • Lysforurensning: begrenset i byggeperioden og etter
 • Transport: Sykkelvennlige bygg ute og inne, garderobefasiliteter og serviceinnredninger for spyling og reparasjon. Sykkel-pool for ansatte.
 • Samspillsentreprise for å oppnå de høye miljøambisjonene
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

 • Publisere din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
 • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
 • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetente skribenter fra byggenæringen.
 • Miljøledelseskonsulent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.