GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Kontorbygg Breeam Excellent – Powerhouse Telemark

Powerhouse Telemark er Breaam-Nor Excellent sertifisert og har fått internasjonal oppmerksomhet. Foto Moelven.

Korte fakta

Sted: Dokkveien 11, Porsgrunn Prosjekttype: Næringsbygg Bruttoareal: 8.400 kvadratmeter Byggherre: R8 PropertyTotalentreprenør: SkanskaKontraktsum uten mva: 210 millioner kroner FinansieringsstøtteENOVA12 millioner kroner  ARK: Snøhetta
Powerhouse collaboration: Snøhetta, klimaorganisasjonen Zero, Entra Eiendom, Skanska, Asplan ViakMiljøsertifisering: Breeam-Nor Excellent– det nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ni områder; materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.
Rådgivere: RIB, RIV, RIAku, RIBr, RISol: Asplan Viak l RIE: Heiberg & Tveter l RIG: GrunnTeknikk

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

  • Publisere din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
  • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
  • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent journalist fra byggenæringen.
  • Miljøledelse konsultent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at vi kaller dem miljøgifter. Les mer på Miljøstatus til Miljødirektoratet.

Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.