Futurebuilt – Deichman Bjørvika, Oslo

Deichman Bjørvika OsloKorte fakta

 • Sted: Bjørvika, Oslo
 • Prosjekttype: Nybygg, kulturbygg
 • Miljøkvaliteter Futurebuilt
 • Byggeperiode: 2009 – 2020
 • Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 450 millioner kroner
 • Bruttoareal: 19.970 kvadratmeter
 • ENOVA støtte: ca. 17,6 MNOK
 • Byggherre: Oslo Kommune
 • Prosjektledelse: ÅF Advansia AS
 • Miljørådgiver: Asplan Viak AS
 • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS – Aterlier Oslo – Scenario Interiørarkitekter

Prosess og miljøkvaliteter

Bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tar utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).
Entrepriseformen er for det meste utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser.

Konstruksjoner og materialbruk

Det ble stilt strenge krav til maksimalt klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg ble det stilt krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima.

På fasaden er det valgt en komposittløsning med en 3-lags glassfasade med mellomliggende solavskjerming. Mellom glassfeltene ligger rør av 10 mm tykk glassfiberarmert plastkompositt isolert med steinull.

Energi

Deichman Bjørvika er prosjektert etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 75 kWh/m² år.
Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen:

 • Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi.
 • Ved at ventilasjonsluften føres langs betongen i dekkene utnyttes byggets termiske masse til å ta opp temperatursvingninger. Det samme gjelder utstrakt bruk av eksponerte betonghimlinger. Dette bidrar til å redusere behovet for kjøling.
 • Kjøling av betongdekker med et termisk aktivt bygningssystem som er et klimasystem med innstøpte varme-/kjølerør i betongen i tak og gulv (TABS). Systemet er effektivt og gir mulighet for å redusere luftmengder.
 • Automatisk utvendig solskjerming skal benyttes for å redusere byggets kjølebehov.
 • Krav til energieffektivt IKT-utstyr.

Les mer hos Futurebuilt her.

————————————–

Mal for kostnadsfri publisering av ditt miljøambisiøse prosjekt finner du her.

KONTAKT OSS GJERNE

Greenbuilt.no er portalen for anerkjente helse- og miljødokumenterte prosjekter og produkter.

Telefon: +47 47 84 77 74
Email: post@greenbuilt.no

Nyttig info om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]