GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Kulturbygg Breeam-Nor Very Good – Vega Scene i Oslo

I Hausmanns gate, mellom Brenneriveien og Elvebakken skole i , er Urbanium i gang med å transformere et litt medtatt kvartal. Den første nye bygningen vi fører opp blir kulturbygget Vega Scene med uavhengig kino- og teaterdrift samt arenaer for samfunnsdebatt. (2016)  Vega Scene åpnet i 2019. Hausmannsgate 28 i Oslo Google maps.

Det er det første rene kulturbygg i Norge som bygges med BREEAM-NOR sertifisering.

Her blir det satsning på økologiske kvaliteter, og  mulighetene for å etablere grønt tak med naturlig hjemhørende arter og felt med verdifull Oslonatur vurderes.

I tråd med reguleringsbestemmelsene skal prosjektet utvikles som et byøkologisk kulturkvartal med høy grad av brukermedvirkning underveis i prosessen. Derfor er blant annet nærmeste skole og barnehage involvert i ulike prosjekter.

Leilighetene vi bygger mot Brenneriveien skal for øvrig også BREEAM-NOR-sertifiseres. Her er Urbanium med i et pilotprosjekt i regi av NGBC, tillegger Bjørkli Eriksen.

Synliggjør ditt miljøbygg prosjekt etter malen her slik at forståelsen og etterspørselen øker.

Miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Andre miljøbygg

Futurebuilt- Forbilde prosjekter i Oslo-regionen

Powerhouse – Nullutslippsbygg

ZEB – Zero Emission Buildings

ZEN – Zero Emission Neighbourhoods

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

 ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

MER OM MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt (hvert produkt må ha sertifisering)
EPD- Norge.
Eco-Product sammenlignet EPD på fire områder
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse i bedriften)
ISO14001 (Miljøledelse i produksjon)
EMAS (Miljøledelse i produksjon)

Hvorfor er miljødokumentasjon viktig?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Ønsker du en presentasjon om miljødokumentasjon på ditt kontor? Du bestemmer selv varighet fra 20 minutter til  1 time.

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no