Kulturbygg Futurebuilt – Nytt Munchmuseum, Oslo

Foto: Estudio Herreros. Nytt Munchmuseum slik det var skissert.

KORTE FAKTA

 • Sted: Paulsenkaia i Bjørvika Oslo Sentrum
 • Byggherre: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg
 • Byggeperiode: 2008 – 2020
 • Prosjekttype: Kulturbygg/ – anlegg
 • Miljøkvalifikasjon: Futurebuilt
 • Entrepriseform: Utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser
 • Entreprisekostnad uten merverdiavgift:
 • Enova støtte: ca. 13,4 MNOK
 • Bruttoareal:  23526 kvadratmeter
 • Energibehov: Netto – 71,6 kWh/kvadratmer , Levert – 73,3 kWh/kvadratmeter
 • Prosjektledelse: ÅF Advansia AS
 • Arkitekt: LPO Arkitekter / Estudio Herreros

Konseptet Lambda er basert på ideen om et vertikalt museum. Bygningen består av et tårn på 13 etasjer og et lavereliggende podium på tre etasjer.

Den statiske delen er en tett betongkonstruksjon som oppfyller samtlige krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll knyttet til kunsten. Den dynamiske delen inneholder det vertikale kommunikasjonsarealet for publikum, med en transparent og åpen fasade med utsyn over byen. Fasadeløsningen er en luftet værhud bestående av et utvendig sjikt av bølgede, perforerte aluminiumsplater. Denne fasaden svarer godt på funksjonskravene knyttet til klima/energi, vedlikehold, dagslysinnslipp og utsyn.

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

Prosess

Plan- og designkonkurransen for nytt Munchmuseum med Stenersenmuseets samlinger ble vunnet av det spanske arkitektfirmaet Herreros Arquitectos (nå eStudio Herreros) våren 2009, med konseptet Lambda. Etter en politisk forhandlingsprosess våren 2013 ble det i juni 2013 vedtatt å gjenoppstarte forprosjektet for Lambda. Forprosjekt for nytt Munchmuseum ble levert våren 2014.

Bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tar utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).

Klimagassutslipp

Nytt Munchmuseum prosjekteres etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene materialer, transport og energi.

Forprosjektregnskapet viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 62 prosent.Klimagassutslipp fra transport er redusert med 75 prosent sammenlignet med referanse gitt i transportmodulen til klimagassregnskap.no. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 61 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.

Utslipp knyttet til materialbruk er beregnet til 51 prosent.

Konstruksjoner og materialbruk

Det er stilt strenge krav til maks klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg er det stilt krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima.

Energi

Nytt Munchmuseum prosjekteres etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 72 kWh/m² år.

Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen:
• Klimaskjerm med god isolasjon, svært gode vinduer, lav kuldebroverdi
• Høy varmegjenvinning og mye bruk av omluft
• Alle utstillingsarealer og kunstmagasiner er plassert i en godt isolert betongkonstruksjon uten vinduer
• Fast solavskjerming i form av solreflekterende glass i kombinasjon med perforerte aluminiumsplater i de fleste områder
• I den dynamiske sonen tillates et bredt temperaturintervall (15-28 °C) for å unngå unødvendig bruk av energi til oppvarming og kjøling
• Desentraliserte ventilasjonsanlegg medfører korte føringsveier og redusert arealbehov til ventilasjonssjakter
• Bruk av naturlig ventilasjon i dynamisk sone og lobby for bruk i sommerperioden (dager uten oppvarmingsbehov) og dager med spesielt høy personbelastning. Dette medfører en betydelig reduksjon i energibruk til ventilasjonsanlegg (vifter)
• Energieffektivt belysningsanlegg

Les mer hos Futurebuilt her.

Les også om Hollenderkvartalet boligprosjektet i Oslo, som er Breeam sertifiserit, her.

Les også om Sydskogen skole i Røyken kommune som er Svanemerket.

Mal for kostnadsfri publisering av ditt miljøambisiøse prosjekt finner du her.

KONTAKT OSS GJERNE

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no