Leasing LED belysning – Norlux

Norlux tilbyr et leasingprogram for finansiering av LED-belysning

Hvis du ønsker å erstatte den eksisterende belysningen eller bygge nytt med ny LED-belysning, tilbyr Norlux en leasingmodell hvor du slipper å låne penger eller benytte oppspart egenkapital.

Som leasingtaker unngår du mange lanseringsutgifter som for eksempel kostnad tilknyttet kjøp av LED-belysningen. Du vil fortsatt oppleve alle de store fordelene med LED som inkluderer store energibesparelser samt drift- og vedlikeholdsfri belysning.

Energibesparelsen ved konvertering til LED vil ofte være så høy at pengene du sparer dekker de månedlige leasingkostnadene. Norlux har dedikerte ansatte som hjelper deg med dette. Vi tilbyr implementering av din nye belysning, og din butikk kan nyte alle fordelene ved LED-belysning med en gang.

Ny og optimalisert belysning betyr bedre kunde- og handleopplevelse og dermed økt omsetning.

Kort oppsummert, du trenger ikke budsjettere ny belysning. La egenkapitalen benyttes til andre viktige prosjekter eller satsingsområder, og benytt deg av Norlux leasingmodell.

Ingen forskuddsleie – vi tilbyr 100% finansiering i 36, 48 eller 60 måneder

Norlux anbefaler leasing av nytt lysanlegg fordi:

  • Frigjøring av egenkapital
  • Finansiell spredning
  • Skattefordeler
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Enklere regnskapsføring da leien utgiftsføres i sin helhet
  • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyret verdiforringelse
  • Full bruksrett på utstyret
Miljødokumentasjon NORLUX

Miljøfyrtårn – miljøledelsessystem anerkjent av EU

Kontakt oss for informasjon om bærekraftige løsninger

post@greenbuilt.no

 

Les mer Metastudie om miljøledelssessystem viser postive miljøprestasjoner.