Metastudier for vellykket markedsstrategi i byggenæringen 2024

Metastudier fra 2011-2023  viser vellykkede markedsstrategier, som gir betydelig økning i resultat, fra Journal of Strategic Marketing, Harward Business Review, HubSpot, LinkedIN og Nordic Architect Panel.

I perioder med stor usikkerhet står ledere innen byggenæringen, som opererer i en kompleks verdikjede, overfor utfordringen med å identifisere de mest kostnadseffektive strategiene i lys av de nye mulighetene som oppstår.

Markedsføring er investering

De fleste selskaper reduserer kostnadene i nedgangstider, spesielt innen markedsføringsområdet som kan være enklere å kutte (særlig i forhold til lønnskostnader). Selskaper som har kommet sterkest tilbake fra tidligere nedgangstider, kuttet vanligvis ikke markedsføringsbudsjettet, og i mange tilfeller økte de det faktisk.

Selskap som har lykkes med markedsstrategien betrakter markedsføring som investering i stedet for en utgift. Men de endrer hva de brukte markedsbudsjettet på og når, for å tilpasse seg den nye konteksten de opererte i.

Nettsøk strategi

Undersøkelser indikerer en økende tendens der nettsøk nå er en primær kilde til informasjon for rådgivere i byggebransjen. I denne sammenheng er målrettet markedsføring en strategisk og kostnadseffektiv tilnærming for å øke salget av byggevarer.

For å effektivt nå rådgiverne gjennom målrettet nettsøk, er det nødvendig med relevant og høykvalitetsinnhold skreddersydd for målgruppen, samt en grundig teknisk kompetanse innen SEO.

Grønn kompetanse

I takt med at bærekraftstiltakene beveger seg fra «hvorfor» til «hvordan,» påvirket av EU-taksonomien og pålagte krav, søker flere bærekraftige løsninger for å møte disse kravene. Likevel er det en utfordring for mange å identifisere og kommunisere riktig i samsvar med nye myndighetskrav for å unngå sanksjoner for grønnvasking.

Metastudier: Betydelig økning i resultater med målrettet markedsføring

En metatudie fra 2011 dokumenterer den betydelige effekten på salgsresultatene ved økt markedsføringsinnsats, spesielt i nedgangsperioder.

Harvard Business Review rapporterer betydelig bedre resultater i selskaper som opprettholdt eller økte sitt markedsføringsbudsjett og tilpasset seg nye strategier i tidligere resesjoner.

I en omfattende undersøkelse blant 1000 markedsføringseksperter i 2023 prioriterer nesten 90% av dem nisjemarkedsføring, optimalisering av nettsøk (SEO) og samfunnsansvar som viktige strategiske områder. Hubspot

Studier utført i Danmark blant arkitekter indikerer en mangel på kompetanse for å møte nye klimakrav fra myndigheter.

Vi muliggjør vekst for selskaper innen byggebransjen som har eller vil ha korrekt ESG-dokumentasjon og kommunikasjon, takket være vår ekspertise og spesialiserte kompetanse på området.

Vi tilbyr
  • Nettsøk optimalisering i samarbeidsportal
  • Produktliste som sikrer at produktene deres blir funnet i alle faser av byggeprosjektet
  • Publisering av deres eget innhold rettet mot rådgivere og byggeiere
  • Produksjon av innhold rettet mot rådgivere og byggeiere
  • Bærekraftig forretningsutvikling
  • Kontroll av riktig ESG dokumentasjon før publisering

Vår tilnærming gir robuste resultater som forbedres over tid.

Nettverk

Vi har et solid nettverk med de viktigste beslutningstakerne innen byggebransjen.

Kontakt oss i dag

post@greenbuilt.no / +47 47847774.