GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Metastudier for vellykket markedsstrategi i byggenæringen 2024

Metastudier fra 2011-2023  viser vellykkede markedsstrategier, som gir betydelig økning i resultat, fra Journal of Strategic Marketing, Harward Business Review, HubSpot, LinkedIN og Nordic Architect Panel.

I perioder med stor usikkerhet står ledere innen byggenæringen, som opererer i en kompleks verdikjede, overfor utfordringen med å identifisere de mest kostnadseffektive strategiene i lys av de nye mulighetene som oppstår.

Markedsføring er investering

De fleste selskaper reduserer kostnadene i nedgangstider, spesielt innen markedsføringsområdet som kan være enklere å kutte (særlig i forhold til lønnskostnader). Selskaper som har kommet sterkest tilbake fra tidligere nedgangstider, kuttet vanligvis ikke markedsføringsbudsjettet, og i mange tilfeller økte de det faktisk.

Selskap som har lykkes med markedsstrategien betrakter markedsføring som investering i stedet for en utgift. Men de endrer hva de brukte markedsbudsjettet på og når, for å tilpasse seg den nye konteksten de opererte i.

Nettsøk strategi

Undersøkelser indikerer en økende tendens der nettsøk nå er en primær kilde til informasjon for rådgivere i byggebransjen. I denne sammenheng er målrettet markedsføring en strategisk og kostnadseffektiv tilnærming for å øke salget av byggevarer.

For å effektivt nå rådgiverne gjennom målrettet nettsøk, er det nødvendig med relevant og høykvalitetsinnhold skreddersydd for målgruppen, samt en grundig teknisk kompetanse innen SEO.

En stor undersøkelse blant 585 arkitekter og designere i 83 land som ble utført i 2020 bekrefter at nettsøk er primærkilde til informasjon.

Architonic survey 2021

Derfor har vi åpen online produktkatalog med lenker til produsenter sine hjemmesider designet for og med arkitekter.

Grønn kompetanse

I takt med at bærekraftstiltakene beveger seg fra «hvorfor» til «hvordan,» påvirket av EU-taksonomien og pålagte krav, søker flere bærekraftige løsninger for å møte disse kravene. Likevel er det en utfordring for mange å identifisere og kommunisere riktig i samsvar med nye myndighetskrav for å unngå sanksjoner for grønnvasking.

Studier utført i Danmark blant arkitekter indikerer en mangel på kompetanse for å møte nye klimakrav fra myndigheter.

Metastudier: Betydelig økning i resultater med målrettet markedsføring

En metatudie fra 2011 dokumenterer den betydelige effekten på salgsresultatene ved økt markedsføringsinnsats, spesielt i nedgangsperioder.

Harvard Business Review rapporterer betydelig bedre resultater i selskaper som opprettholdt eller økte sitt markedsføringsbudsjett og tilpasset seg nye strategier i tidligere resesjoner.

I en omfattende undersøkelse blant 1000 markedsføringseksperter i 2023 prioriterer nesten 90% av dem nisje portaler, optimalisering av nettsøk (SEO) og samfunnsansvar som viktige strategiske områder. Hubspot

Derfor har vi forhåndskvalifisert anerkjent ESG dokumentasjon for alt av innhold i denne portalen.

Vi muliggjør vekst for selskaper innen byggebransjen som har eller vil ha korrekt ESG-dokumentasjon og kommunikasjon, takket være vår ekspertise og spesialiserte kompetanse på området.

Vi tilbyr
  • Nettsøk optimalisering for ESG i samarbeidsportal
  • ESG Byggeproduktliste som sikrer at produktene deres blir funnet i alle faser av byggeprosjektet
  • ESG Bygningsliste for befaring, inspirasjon og økt kunnskap
  • Publisering av deres eget innhold rettet mot rådgivere og byggeiere
  • Produksjon av innhold rettet mot rådgivere og byggeiere
  • Bærekraftig forretningsutvikling
  • Kontroll av riktig ESG dokumentasjon før publisering
  • Miljøsertifisering konsulent for virksomheter

Vår tilnærming gir robuste resultater som forbedres over tid.

Nettverk

Vi har et solid nettverk med de viktigste beslutningstakerne innen byggenæringen.

Kontakt oss i dag

post@greenbuilt.no / +47 47847774.